Impressie Oodtpolderdijk (beeld: Innogy)

Hogere klimaatambities bereikbaar door lagere kost duurzame stroom

De benodigde extra CO2-reductie tot 2030 is 11 megaton lager dan in het regeerakkoord van Rutte III staat. Dit blijkt uit de Kostennotitie Energie van het Planbureau Leefmilieu (PBL). Het Klimaatakkoord kan dan ook ambitieuzer worden, stelt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Dit komt onder andere doordat het opwekken van duurzame stroom goedkoper is geworden. Daardoor hoeft de overheid minder kosten te maken om de doelen te bereiken. “De kosten van 49% CO2-reductie in 2030 liggen aanzienlijk lager dan eerder geschat: niet 3,5 à 5,5 miljard per jaar maar 2,1 à 3,3 miljard euro. De doelstelling van -55% CO2 komt daardoor makkelijker binnen bereik. Verdere elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving met oranje-groene stroom gaat Nederland kosteneffectief verduurzamen,” legt NVDE-directeur Olof van der Gaag uit.

Zon en wind op land goedkoopste

De nationale kosten voor zon en wind op land zijn veranderd in nationale opbrengsten van 20 euro per vermeden ton CO2, zegt Kostennotitie Energie van het PBL. “Maar dat gaat niet vanzelf,” onderstreept Van der Gaag. “Er moeten wel degelijk afspraken worden gemaakt om die kostenreductie te realiseren. Daarmee wil de NVDE flink aan de slag. We moeten via goede plannen ruimte vinden voor wind- en zonne-energie, inclusief de inpassing in natuur en landschap en voldoende participatie van burgers. Met goede afspraken is het eind van de kostendaling nog lang niet in zicht.”

Elektrificatie

Met een verdere elektrificatie van industrie, vervoer en gebouwde omgeving kunnen de kosten nog verder omlaag. Ook de hogere ambitie bij wind op zee wordt dan gunstiger dan nu in de PBL-cijfers, meent de NVDE.

Korte termijndoelen blijven overeind

“Energieminister Eric Wiebes schrijft in een brief aan de Kamer dat hij onverkort vasthoudt aan de doelstellingen van het huidige Energieakkoord voor 2020 en 2023. Het is goed dat hij dat expliciet benoemt,” stelt de NVDE-directeur. Het PBL rekent namelijk met een referentiescenario zonder SDE+-subsidie, waarbij die doelen niet gehaald worden. De NVDE is blij dat Wiebes bevestigt dat hij de doelen van het Energieakkoord onverkort wil halen: bij het maken van afspraken over nieuwe doelen in het klimaatakkoord is het cruciaal om tegelijkertijd de bestaande doelen te realiseren.”

Bebouwde omgeving

De energietransitie in de gebouwde omgeving is nog relatief duur. Het is goed dat minister Wiebes erkent dat die met het oog op 2050 wel noodzakelijk is. “De NVDE werkt met anderen aan kostenreductie, via een aanpak zoals ook bij wind op zee succesvol is gebleken: schaal maken, goed organiseren en aantrekkelijk maken voor mensen. De NVDE heeft er vertrouwen in dat hier met inzet van alle betrokkenen een doorbraak mogelijk is, zoals het Energieakkoord die bevatte voor wind op zee.”

Voor de industrie is duidelijk dat besparing ook zeer kosteneffectief is (meestal geld oplevert). Een verdere elektrificatie van de industrie is niet helemaal doorgerekend, maar op basis van de voorziene kostendaling van elektriciteit is het zeer de moeite waard is om uit te werken in het Klimaatakkoord. Ook met oog op de lange termijn is dit een belangrijke mogelijkheid, die nu financieel een stuk aantrekkelijker is geworden.

Een aantal zon- en wind-opties zijn goedkoper geworden dan opvang en opslag van CO2. Ze krijgen in de brief van Wiebes dan ook een hoger aandeel in de pakketten met opties voor CO2-recuctie (20 Gigawatt). Wat betreft opvang en opslag van CO2 in de industrie gaat hij nu uit van 7,2 megaton in plaats van de in het regeerakkoord vermelde 18 megaton. “Wij vinden de nieuwe inschatting een stuk haalbaarder,” aldus Van der Gaag.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.