Honderden bezwaren bij RvS tegen boring bij Schiermonnikoog

21 juli 2016 – Honderden waddenliefhebbers en instanties als Waddenvereniging, Natuurmonumenten en gemeente Schiermonnikoog zijn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het besluit om proefboringen naar gas uit te voeren bij het eiland.

Het feit dat minister Kamp vasthoudt aan de eerder gegeven toestemming aan Engie om bij Schiermonnikoog twee proefboringen te mogen doen heeft tot honderden bezwaren bij de Raad van State geleid.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) De bezwaarmakers stellen dat de Crisis- en herstelwet ten onrechte is toegepast. Hierdoor worden gemeente en andere overheden in deze procedure buitenspel gezet. Ook worden negatieve effecten op de natuur gevreesd.De gemeente Schiermonnikoog en andere belanghebbenden hebben de Waddenvereniging gemachtigd om namens hen beroep in te stellen bij de Raad van State. (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 21 juli 2016: Verenigd verzet tegen proefboringen Schier (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.