Huis verkopen in aardbevingsgebied Groningen duurt relatief lang

Huis verkopen in aardbevingsgebied Groningen duurt relatief lang

19 mei 2017De woningmarkt in buurten met veel aardbevingsschade herstelt minder sterk dan in andere gebieden in de omgeving. Dat concludeert het CBS in een onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld.

Het CBS-onderzoek werd gedaan in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Uit het bericht van het CBS
‘(…) Binnen het bevingsgebied zijn grote verschillen in de mate van schade tussen buurten. In de buurten met relatief weinig woningen met aardbevingsschade (minder dan 31 procent van de woningen) daalde de verkoopduur met 35 procent, van 167 dagen in het derde kwartaal van 2012 naar 109 dagen eind 2016.

In de buurten waar 31 tot 55 procent van de huizen aardbevingsschade heeft, had een huiseigenaar eind 2016 gemiddeld 169 dagen nodig om zijn huis te verkopen. In het derde kwartaal van 2012, kort na de beving bij Huizinge, duurde dat nog 182 dagen. In buurten waar ten minste 55 procent van de woningen schade heeft van de aardbevingen was dat eind 2016 159 dagen, tegen 172 dagen in het derde kwartaal van 2012. In buurten met zowel gemiddelde als zware schade is dat een daling van 8 procent.

In vergelijkbare buurten in de omgeving zonder bevingsschade ging het verkopen van een woning 45 procent sneller dan in 2012. Daar zaten eind vorig jaar 133 dagen tussen het te koop zetten van een woning en de verkoop ervan. Dat zijn 111 dagen minder dan in 2012. Toen lag de verkoopduur dus nog flink hoger dan in het aardbevingsgebied.

Laat herstel in bevingsgebied

In de gebieden zonder schade daalde de verkoopduur vanaf het derde kwartaal van 2012. In de buurten binnen het aardbevingsgebied nam de verkoopduur aanvankelijk toe. Pas ruim anderhalf jaar later daalde het aantal verkoopdagen in het gebied met relatief weinig woningen met aardbevingsschade. In gebieden met gemiddelde en hoge schade-intensiteit duurde het zelfs tot 2015 eer woningen weer minder lang te koop stonden. Het verschil met de gebieden zonder schade wordt langzaam kleiner.

Achterstand lijkt iets kleiner te worden

De verkoopduur is een van de indicatoren in het onderzoek. Ook uit andere verkoopbaarheidsindicatoren blijkt dat het herstel in het aardbevingsgebied minder groot is dan in het referentiegebied. Maar de achterstand lijkt wel iets kleiner te worden, ook vergeleken met de vorige rapportage.
In het onderzoek is tevens naar de prijsontwikkeling gekeken. Of de ontwikkeling van de woningprijzen in het aardbevingsgebied achterblijft kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld. Het vijfde onderzoek in de reeks volgt dit najaar. (…)’

Bronnen
CBS, 19 mei 2017: Huis verkopen in bevingsgebied duurt relatief lang
Foto: NAM

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.