Huizen kunnen met groen gas aardgasvrij verwarmd worden

18 mei 2017Door een hybride warmtepomp te combineren met groen gas worden woningen energiezuiniger en aardgasvrij. Gasunie en een woningcorporatie willen dat bij ruim 100 woningen laten zien. Ze noemen het ‘Groenversnelling’. Gisteren werd het eerste ‘Groenversnellingscertificaat’ aan bewoners uitgereikt.

Uit een persbericht van Gasunie
‘(…) Woningcorporatie Wierden en Borgen en Gasunie zijn in de Groningse gemeenten Winsum en De Marne gestart met de campagne Groenversnelling: ruim 100 woningen uit de woningvoorraad van de woningcorporatie combineren een hybride warmtepomp met groen gas. Door deze combinatie wordt de woning energiezuiniger en de gasvoorziening groen en aardgasvrij. Op woensdagmiddag 17 mei heeft de Groningse Commissaris van de Koning René Paas het eerste Groenversnellingscertificaat overhandigd.

Groenversnelling heeft de potentie om een grote bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de bestaande woningen in Nederland op zo’n manier dat het betaalbaar blijft. De inzet van hybride warmtepompen kan de gasvraag van drie miljoen woningen sterk reduceren en, met een toenemende productie van hernieuwbaar gas, volledig CO2-neutraal worden gemaakt. De Groenversnelling is de snelste route naar een duurzame en betaalbare energievoorziening: het kan op korte termijn ingezet worden, zonder dat hiervoor extreme en kostbare aanpassingen aan de woningen nodig zijn. Afgelopen maart is Groenversnelling als één van de concrete initiatieven opgenomen in de Green Deal ‘Aardgasloze wijken’.

Later dit jaar heeft de gemeente Groningen de primeur voor de Groenversnelling bij de particuliere woningen. Via de duurzaamheidswinkel ‘Groningen woont SLIM’ zullen naast de hybride warmtepomp ook groengascertificaten aangeboden worden. Na de start in Groningen kan Groenversnelling ook regionaal en landelijk van grote betekenis worden bij de te verduurzamen bestaande woningen in Nederland.

Groen en minder woonlasten

Han Fennema, CEO Gasunie: ‘De verduurzaming van de 7 miljoen bestaande woningen is een enorme uitdaging. Een logische combinatie van de hybride warmtepomp en groen gas zorgt dat we die duurzame toekomst sneller dichterbij kunnen halen.’
Rinze Kramer, algemeen directeur woningcorporatie Wierden en Borgen: ‘Door Groenversnelling komt het verduurzamen van onze woningen in een stroomversnelling. Dit past bij onze ambitie. En wat nog belangrijker is: huurders krijgen lagere woonlasten. Dit is dus een groene oplossing, waarmee onze bewoners geld kunnen besparen.‘
René Paas, Commissaris van de Koning van Groningen: ‘Groenversnelling laat zien dat een aardgasvrije warmtevoorziening op korte termijn haalbaar en betaalbaar is. Ik ben er trots op dat de start ervan in Groningen plaatsvindt. Daar kan de rest van Nederland een voorbeeld aan nemen.’ (…)’

Bronnen
Gasunie, persbericht, 17 mei 2017: ‘Groenversnelling’ brengt een aardgasvrije en groene warmtevoorziening binnen handbereik

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.