Hydrohub test duurzame waterstoftechnologie op industriële schaal

In Hydrohub, het nieuwe researchcentrum van het Nederlandse ISPT Waterstofconsortium, gaan onderzoekers een waterstofproductie-unit op industriële schaal ontwikkelen en uittesten. Dit initiatief wordt gefinancierd door het bedrijfsleven, Topsector Energie en de provincie Groningen, die 1 miljoen euro toesteekt.

Het is hun ambitie om voor 2030 op concurrerende wijze, grootschalig en CO2-vrij waterstof te produceren voor industrieel gebruik. Momenteel produceert de Nederlandse industrie jaarlijks zo’n 800.000 ton waterstof, waarbij meer dan 7 miljoen ton CO2 vrijkomt. Dit gebeurt nu door aardgas bij hoge temperaturen te ontbinden. Door over te gaan op elektrische productie van waterstof kan de industrie twee vliegen slaan in één klap: zowel het aardgasgebruik als de CO2-uitstoot verminderen fors. Om deze technologie concurrerend en grootschalig toe te kunnen passen, zijn elektrolyse-installaties nodig die met behulp van duurzaam opgewekte stroom water op grote schaal, goedkoop en efficiënt kunnen ontbinden in waterstof en zuurstof.

De bouwwerken voor Hydrohub zijn al begonnen. Het moet in 2020 operationeel zijn, in het energieonderzoekscentrum Entrance op de Zernike Campus van de Hanzehogeschool in Groningen.

Schaalvergroting belangrijk

De schaalvergroting in groene waterstofproductie is volgens het ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) Waterstofconsortium van groot belang voor de energietransitie. De huidige beschikbare elektrolyse-installaties met een vermogen van enkele megawatt zijn veel te klein om die schaalvergroting te kunnen realiseren. Om volledig over te schakelen op duurzame waterstof, heeft de industrie elektrolyse-installaties nodig met een totaal vermogen van verscheidene gigawatts. Die installaties moeten goedkoper in aanschaf en slimmer in ontwerp zijn dan de huidige en daarnaast betrouwbaar en onderhoudsarm.

De Hydrohub wordt een open testcentrum, waar de partners van het consortium, maar ook andere kennisinstellingen en bedrijven, innovaties uit hun eigen lab kunnen testen in elektrolyse-installaties van een halve megawatt. Bij tests op die schaal wordt duidelijk of er nieuwe problemen de kop opsteken en hoe de technologie zich zal gedragen bij opschaling. Als de waterstoftechnologie in Hydrohub goed werkt, is ze meteen te vertalen naar een elektrolyse-installatie op industriële gigawattschaal. Het onderzoek in Hydrohub moet leiden tot een standaard voor het ontwerpen van grootschalige elektrolyseprocessen. Vandaar ook de internationale belangstelling voor dit project.

Verder gaat het ISPT Waterstofconsortium onderzoek doen naar de infrastructuur voor waterstof en de rol van waterstof in de energieketens van de toekomst. Casestudies zullen kijken naar het invoeren van duurzame waterstof in industriële regio’s, zoals Rotterdam, Delfzijl, Amsterdam, Geleen-Sittard (Chemelot) en Zeeland.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.