IAEA: EPZ te traag met veiligheidsmaatregelen Borssele

5 mei 2015 – EPZ is te traag met het invoeren van veiligheidsmaatregelen in de kerncentrale in Borssele. Dat concludeert een team van onderzoekers van de internationale atoomwaakhond IAEA. 

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) maakte na de Fukushima-ramp in 2011 een actieplan waarbij centrales versneld een onderzoek naar de organisatie en de werkwijze krijgen. In september 2014 kwamen de twintig onderzoekers van het zogeheten OSART-team (Operational Safety Review Team) voor onderzoek in Borssele. Het rapport kwam uit op 4 mei 2015. Daarin zijn de onderzoekers positief over het veiligheidsniveau.

Uit een bericht van PZC
‘(…) Zo is Osart te spreken over het risicomanagement van EPZ, het discussieplatform voor jonge medewerkers, de methode waarmee EPZ de ontwikkeling van haar kwaliteitsmanagement meet, de vele grote ongevalsoefeningen die worden gehouden en het beheer van materieel voor het bestrijden van ongevallen. (…)’

Maar EPZ slaagt volgens de onderzoekers niet in een snelle invoer van de veiligheidsmaatregelen die zijn ingesteld na de ramp in Fukushima.

Uit een bericht van EPZ
‘(…)

Conclusie

EPZ werkt toegewijd aan het voortdurend verbeteren van de veiligheid en betrouwbaarheid. Kerncentrale Borssele is veilig, presteert op een aantal gebieden beter dan de standaard en heeft daarnaast mogelijkheden om de veiligheid nog verder te vergroten.

Hoofdconclusies

Het IAEA is de atoomwaakhond van de Verenigde Naties die wereldwijd de veiligheid van kerncentrales in de gaten houdt. Op verzoek van de ANVS, waarin de Kernfysische Dienst is opgegaan, onderzocht het IAEA vorig jaar de kerncentrale Borssele. De resultaten worden door ANVS gerapporteerd aan de minister van Infrastructuur&Milieu.

De kerncentrale Borssele is onderzocht aan de hand van de nieuwste veiligheidsstandaarden van het IAEA. Er werd specifiek gekeken naar de manier waarop de organisatie wordt bestuurd, hoe de bedrijfsvoering plaatsvindt en hoe de veiligheidscultuur functioneert. Daarnaast werd tussen medewerkers van EPZ en de internationale IAEA-deskundigen kennis uitgewisseld over hoe de nucleaire veiligheid op de kerncentrale verder kan worden vergroot.

Uit het onderzoek blijkt dat de centrale op een aantal gebieden een voorbeeld is voor andere kerncentrales in de wereld. Op een aantal andere gebieden krijgt Borssele suggesties en aanbevelingen waarmee de veiligheid verder kan worden vergroot.

Het internationale team van deskundigen rapporteerde de volgende hoofdzaken:

– Op het niveau van goede voorbeelden voor andere kerncentrales scoorde EPZ met risico-management, haar discussieplatform voor jonge medewerkers, de methode waarmee de ontwikkeling van haar kwaliteitsmanagement wordt gemeten, het veelvuldig houden van grote ongevalsoefeningen en het beheer van materieel voor de ongevalsbestrijding.

– Mogelijkheden voor verbetering zijn er vooral op het gebied van organisatieontwikkeling en veiligheidscultuur. EPZ kan winst boeken door meer aandacht te besteden aan leiderschapsontwikkeling, human performance en effectievere samenwerking tussen medewerkers (zowel tussen management en medewerkers als tussen medewerkers onderling). Daarnaast kan een aantal specifieke procedures met name bij onderhoud worden verbeterd. Ook kunnen procesafwijkingen vaker en diepgaander worden uitgezocht en heeft EPZ moeite om het tempo van onder meer het realiseren van post-Fukushima maatregelen vol te houden.

Het IAEA is tevreden over de open en constructieve samenwerking tussen OSART-onderzoekers en medewerkers van de kerncentrale. Verder onderschrijft het IAEA de bereidwilligheid van EPZ om de geconstateerde verbetermogelijkheden door te voeren. De voortgang van dit verbeterproces wordt door het IAEA gecontroleerd in een OSART follow up missie die in 2016 zal plaatsvinden. (…)’

Bronnen
PZC, 4 mei 2015: Veiligheid kerncentrale Borssele wordt te traag verbeterd
EPZ, 4 mei 2015: Resultaten IAEA-veiligheidsonderzoek kerncentrale Borssele
EPZ, 1 september 2014: IAEA onderzoekt veiligheid kerncentrale Borssele
EPZ: Rapport Osart met Nederlandse samenvatting en toelichting EPZ (pdf, 2,7 MB)
IEAE, mei 2015: Rapport OSART mission to the Netherlands

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.