IEA: ‘Afspraken Klimaatakkoord van Parijs gaan niet ver genoeg’

IEA: ‘Afspraken Klimaatakkoord van Parijs gaan niet ver genoeg’

16 november 2016Het zal met het Klimaatakkoord van Parijs niet lukken de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. Dat wordt 2,7 graden. Dat staat in het vandaag gepubliceerde World Energy Outlook 2016. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) wijst er bovendien op dat het fossiele tijdsperk nog niet voorbij is. De vraag naar olie zal zelfs nog stijgen en de IEA vreest een olietekort.

Elk jaar publiceert het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een World Energy Outlook, een rapport over de te verwachten mondiale energieontwikkelingen.
De belangrijkste boodschap van de editie van dit jaar is dat ‘Parijs’ ontoereikend is om klimaatverandering af te remmen; er zal veel meer moeten gebeuren. Echt nieuw is di boodschap niet, want de afgelopen maanden is dat al vaker vanuit o.a. de wetenschap gemeld.
De tweede boodschap is dat de rol van de fossiele brandstoffen nog lang niet uitgespeeld is en ook dat is niet echt een verrassende boodschap.

Uit een bericht van NRC
‘(…) In de eerste prognose die het IEA na het klimaatakkoord uitbrengt benadrukt het agentschap dat het fossiele tijdperk nog verre van voorbij is. De wereldwijde vraag naar olie zal tot 2040 blijven stijgen, voornamelijk door het gebrek aan goede alternatieven voor goederenvervoer en luchtvaart. Het IEA waarschuwt daarnaast dat als investeringen in olie in 2017 even laag blijven als nu, er binnen een paar jaar olietekorten gaan ontstaan. Investeringen in olie blijven noodzakelijk om op de lange termijn aan de wereldwijde energievraag te blijven voldoen, aldus het IEA. (…) Het rapport van het IEA komt op een extra gevoelig moment, nu het klimaatakkoord van Parijs onder druk staat door de verkiezing van Donald Trump. (…)’

Uit een bericht van het FD
‘(…) Volgens het IEA zijn de investeringen in de olie-industrie de laatste jaren extreem hard gedaald, tot niveaus die voor het laatst in de jaren ’50 van de vorige eeuw gezien zijn. Naar verwachting wordt er in 2016 voor $450 mrd geïnvesteerd, terwijl dat minstens $ 700 mrd zou moeten zijn om aan de toekomstige vraag te voldoen. Twee jaren van weinig investeren zijn op te vangen, maar als er in 2017 geen verbetering optreedt is het waarschijnlijk dat er een nieuwe aanbodschok ontstaat, schrijft het IEA. (…) Vanaf 2020 is er een grote kans op een krappe markt, met fors hogere prijzen tot gevolg. In het basisscenario van het IEA staat de olieprijs in 2020 op $80 per vat, en stijgt tegen 2025 tot boven de $100. (…)’

Toch ook een goede ontwikkeling van duurzame energie

160222-Birol
Dr Fatih Birol (IEA’s executive director): ‘Clear winners for the next 25 years: natural gas but especially wind and solar’

Het jaar 2015 was een recordjaar voor de ontwikkeling van duurzame energie en het IEA verwacht dat die lijn zich doorzet. Ook zal het belang van aardgas volgens het IEA toenemen.
Uit het IEA-persbericht
‘(…) As a result of major transformations in the global energy system that take place over the next decades, renewables and natural gas are the big winners in the race to meet energy demand growth until 2040. (…) Government policies, as well as cost reductions across the energy sector, enable a doubling of both renewables – subject of a special focus in this year’s Outlook – and of improvements in energy efficiency over the next 25 years. Natural gas continues to expand its role while the shares of coal and oil fall back.
“We see clear winners for the next 25 years – natural gas but especially wind and solar – replacing the champion of the previous 25 years, coal,” said Dr Fatih Birol, the IEA’s executive director. “But there is no single story about the future of global energy: in practice, government policies will determine where we go from here.” (…)’

Problematische rol transport

Uit het IEA-persbericht
‘(…) Global oil demand continues to grow until 2040, mostly because of the lack of easy alternatives to oil in road freight, aviation and petrochemicals, according to WEO-2016. However, oil demand from passenger cars declines even as the number of vehicles doubles in the next quarter century, thanks mainly to improvements in efficiency, but also biofuels and rising ownership of electric cars. (…)’

161116-schemaiea

Bronnen
IEA, persbericht, 16 november 2016: World Energy Outlook 2016 sees broad transformations in the global energy landscape
IEA, rapport, 16 november 20126, via IEA-booshop te bestellen: 
World Energy Outlook 2016 (print € 150; pdf € 120) (er is geen onbetaalde toegang tot het rapport)
IEA, samenvatting, 16 november 2016, Fact Sheet Word Energy Outlook 2016 (pdf, 2 pag)
NRC, 16 november 20126: Vraag naar olie groeit nog tot zeker 2040
FD, 16 november 2016: Olie kost binnen mum van tijd weer $100, zegt IEA (Registratie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.