IEA en IRENA over energietransitie: één rapport met twee visies

22 maart 2017Het International Energy Agency (IEA) en het International Renewable Energy Agency (IRENA) presenteerden deze week een gezamenlijk rapport over de investeringen die nodig zijn om het Parijse klimaatdoel (maximaal 2 graden opwarming) te halen. Eén rapport met twee verschillende visies.

Duitsland, gastland van de G20 top, had de instituten gevraagd om het rapport als input van de Berlin Energy Transition Dialogue tussen de G20-landen. Op de vraag welke investering nodig is om de wereld op de koers van het klimaatakkoord van Parijs te krijgen, gaven beide instituten toch een iets verschillend antwoord.

Uit een bericht van Climate Home
‘(…) IRENA and the IEA agreed on a carbon budget, the level of emissions consistent with a 66% chance of holding global warming below 2C. But they disagreed on on methods, assumptions and priorities – reflected in a refusal to make a joint statement. “IRENA and the IEA are not best friends for a variety of reasons,” said a source close to the process. (…)’

Zelfde uitganspunt …

Uit het rapport van IEA en IRENA
‘(…) For the purpose of this study, we estimate that the CO2 budget between 2015 and 2100 is 880 gigatonnes (Gt). This lies towards the middle of the 590 – 1 240 Gt CO2 range from a study discussing CO2 budgets commensurate with a 66% chance of staying below 2°C. (…)’

… andere resultaten

De instituten kwamen tot verschillende paden om te komen tot die CO2-reductie. IRENA zet vooral in op energiebesparing en de (snelle) ontwikkeling van hernieuwbare energie. Het IEA komt met een ’technologie-neutraal’ toekomstplan, waarin alle CO2-arme technologieën , dus ook kernenergie en CO2-afvang en opslag, aan bod komen.

Beide instituten kwamen dan ook met een eigen persbericht over het rapport, met verschillende toon. IRENA benadrukt dat de energietransitie haalbaar is en economisch voordeel oplevert.

Uit het persbericht van IRENA
‘(…) Global energy-related carbon dioxide (CO2) emissions can be reduced by 70% by 2050 and completely phased-out by 2060 with a net positive economic outlook. (…)’

IEA legt de nadruk op de grote investeringen die nodig zijn om het doel te halen.

Uit het persbericht van IEA
‘(…) Limiting the rise in global mean temperature to well below 2°C would require an energy transition of exceptional scope, depth and speed, according to an analysis by the International Energy Agency, including a doubling of annual average energy-related investments from current levels. (…)’

Het IEA becijferde dat de uitstoot van broeikasgassen moet pieken in 2020 en in 2050 gedaald moet zijn tot 70% van de huidige emissie. De investering in de energiesector om dat voor elkaar te krijgen zal jaarlijks 3,5 biljoen dollar zijn; in totaal is dat zo’n 0,3 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product in 2050, aldus het IEA.

IRENA stelt dat tot 2050 29 biljoen dollar gespendeerd moet worden om de Parijse klimaatdoelen te halen, 0,4 procent van het wereldwijde bbp in 2050. Daar staat volgens IRENA tegenover dat het in totaal geld oplevert; de energietransitie zou het wereldwijde bbp in 2050 met 0,8 procent verhogen en een positief effect hebben op de werkgelegenheid en volksgezondheid.

Carbon Brief stelt dat in de boodschappen van de instituten ook overlap is en haalde uit het rapport zeven actiepunten.

  1. Stel een strenger CO2-budget om ‘ruim onder’ de twee graden opwarming te blijven, zoals in het klimaatakkoord van Parijs staat.
  2. Versnel de energietransitie.
  3. Verhoog de investeringen in de energiesector, en veel.
  4. Focus op energiebesparing en hernieuwbare energie.
  5. Doe iets aan de ‘stranded assets’ die een groot financieel risico vormen.
  6. Gebruik prijsmechanismes, als subsidies en een prijs op CO2.
  7. Buit de voordelen van de transitie uit.

Bronnen
IEA en IRENA, rapport, maart 2017: Perspectives for the Energy Transition: Investment Needs for a Low-Carbon Energy Transition (pdf, 203 pagina’s)
IRENA, 20 maart 2017: Eliminating Energy-Related Carbon Emissions Possible, New IRENA Study Finds
IEA, 20 maart 2017: Deep energy transformation needed by 2050 to limit rise in global temperature
Climate Home, 21 maart 2017: G20 report shows competing visions of a clean energy future
Carbon Brief, 21 maart 2017: Seven things that need to happen to keep global temperature rise below 2C

Zie ook
FluxEnergie, 20 maart 2017: Studie: ‘Energie helemaal zonder CO2-uitstoot kán’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.