‘Ik woon ZEN’ – Herkenbare Zeer Energiezuinige Nieuwbouw

‘Ik woon ZEN’ – Herkenbare Zeer Energiezuinige Nieuwbouw

20 februari 2017Vanaf nu kunnen we woningen tegenkomen die voorzien zijn van het logo ‘Ik woon ZEN’. Door ‘ZEN’-woningen beter herkenbaar te maken willen vier brancheverenigingen bevorderen dat het goede voorbeeld steeds meer navolging krijgt. Het logo is beschermd en mag alleen onder strikte voorwaarden gebruikt worden. 

‘Ik woon ZEN.nl’ is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en de NVB. De vier brancheverenigingen (samenwerkend in ‘Lente-akkoord’) streven ernaar dat alle nieuwbouw woningen op den duur ZEN zijn, dat wil zeggen minimaal BENG, met uitstekende opleverkwaliteit wat betreft energie en ventilatie, en met de bewoner als uitgangspunt. (ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend.)

Uit een bericht van het Lente-akkoord
‘(…) Voor het leereffect de komende jaren is het belangrijk om de goede voorbeelden beter zichtbaar te maken, zodat de branche als geheel hier kennis van kan nemen. Een woningproject dat voldoet aan onderstaande criteria, mag daarom het ‘ik woon zen’-logo voeren.

ZEN-woningproject criteria:

  1. Het ZEN woningproject wordt gerealiseerd door een deelnemer die lid is van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM of NVB.
  2. De deelnemer neemt deel aan het ZEN-platform en deelt opgedane kennis binnen het platform.
  3. Het ZEN woningproject voldoet tenminste aan de voorgenomen BENG-eisen, de wettelijke energieprestatie-eisen per 1 januari 2021.
  4. Het project is aangemeld bij het ZEN-platform
  5. Bij oplevering van het ZEN-project wordt de energieprestatie en ventilatie getoetst, bijvoorbeeld volgens het ISSO opnameprotocol.
  6. De bewonerstevredenheid betreffende de energiemaatregelen wordt in het jaar na oplevering geënqueteerd. Streven: minstens rapportcijfer 7,5 (aan deze enquête wordt gewerkt). (…)’

Het ZEN-platform wil alle vooroplopende projecten die streven naar EPC nul, energieneutraal, NOM etc. in een database opnemen om de ervaringen breed te kunnen delen.
Het ZEN-platform wil om dezelfde reden overigens ook de ervaringen inventariseren van de woningprojecten waarbij het (net) niet lukt aan de eisen te voldoen.

‘Maak het verschil. Kies voor duurzaam wonen’

Uit de website Ik woon ZEN.nl
‘(…) Nee, we verkopen geen huis! Wij willen mensen aan het denken zetten. ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, dit zijn (bijna) energieneutrale of zelfs energieleverende woningen. Over vijf jaar is alle nieuwbouw ZEN. Goed voor het milieu, je portemonnee en wooncomfort. Ga je verhuizen? Denk dan ook aan energieneutraal wonen. ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, dit zijn energieneutrale of zelfs energieleverende woningen. In een ZEN woning is nergens tocht. Het huis is stil, het binnenklimaat gezond, en de energierekening hooguit enkele tientjes.
Woon je ZEN, dan woon je in een ultiem energiezuinige woning die bijna geen CO2 uitstoot heeft. Dat komt door de isolatie en technieken die worden gebruikt om jouw huis van warmte en stroom te voorzien. Bovendien gebruiken we steeds meer duurzame bouwmaterialen, zoals verantwoord gekapt hout.
Alle nieuwbouwwoningen voldoen bouwkundig aan de nieuwste wettelijke eisen. Dat betekent hogere plafonds, minder steile trappen en grotere toiletruimten. Bij ZEN woningen besteden we daarnaast extra aandacht aan maximale geluidsisolatie, optimale luchtkwaliteit en een comfortabel binnenklimaat.

Bronnen
Lenteakkoord, 17 februari 2017: Wat is een ZEN-woning?
Website Ik woon ZEN
Foto: Lente-akkoord

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.