Begroting I&M: ‘We gaan werk maken van de klimaatverandering’

16 september 2015 – In een toelichting op de begroting voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) zegt staatssecretaris Mansveld werk te gaan maken van klimaatverandering.

Uit een bericht van I&M
‘(…) Staatssecretaris Mansveld: “Het klimaat verandert. Daar gaan we werk van maken. Een wereldwijd klimaatakkoord moet in december 2015 in Parijs leiden tot ambitieuze afspraken om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen. Duurzaamheid gaat samen met economische kansen. Daar is iedereen voor nodig. En daarom werk ik actief samen met andere landen, steden en bedrijven aan concrete acties om ons weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.” (…)
In december 2015 moeten de onderhandelingen voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord worden afgerond. In Parijs zetten de wereldleiders bij de COP21 klimaattop dan hun handtekening onder nieuwe afspraken om vanaf 2020 de uitstoot van schadelijke broeikasgassen verder in te dammen. Mede door de inzet van Nederland krijgen ook bedrijven, regio’s en maatschappelijke organisaties een rol bij het invullen van de afspraken.  De Nederlandse klimaatcoalitie bestaande uit bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen, zet in op verbetering van bedrijfsvoering die het klimaat minder schaadt en zal nog meer bedrijven en maatschappelijk instellingen aan zich binden. IenM blijft daarnaast sterk inzetten op bronbeleid, oftewel het schoner, zuiniger en stiller maken van het Nederlandse wagenpark. Dit is niet alleen goed voor het klimaat omdat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Het is ook goed voor de leefomgeving in de grote steden die nog knelpunten hebben met luchtvervuiling. In 2016 wordt met deze steden gewerkt aan het oplossen van knelpunten. Naast een toename van schonere auto’s worden steeds meer initiatieven ontplooid om het stadsvervoer slimmer te organiseren en elektrisch vervoer te stimuleren. (…)’

 

Bronnen
Rijksoverheid, 15 september 2015: IenM Begroting 2016: Innovatieve oplossingen voor een duurzaam en bereikbaar Nederland

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.