Industrie: ‘In dertig jaar de CO2-uitstoot met 80 tot 95% terugdringen’

Industrie: ‘In dertig jaar de CO2-uitstoot met 80 tot 95% terugdringen’

17 juni 2016De energie-intensieve industrie heeft gisteren een plan gepubliceerd om in 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95% gereduceerd te hebben. Maar dat kan alleen in een ‘partnership’ met de overheid. Die moet risico’s beperken, de wet- en regelgeving versoepelen en bevorderen dat de energietarieven gunstig zijn.

Het plan was eerder deze week al aangekondigd, maar gisteren pas vrijgegeven, nadat het was aangeboden aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken. Dat gebeurde tijdens het congres dat VEMW organiseerde ter ere van haar 100-jarig bestaan.

Het gaat over een kwart van het Nederlandse energiegebruik
Schermafdruk 2016-06-17 00.10.11Uit het persbericht van VEMW
‘(…) In Nederland is de energie-intensieve industrie, grootgebruikers als raffinaderijen, de chemiesector, de metallurgische industrie en de papierindustrie, goed voor een kwart van het totale energiegebruik. Om hun CO2-uitstoot ingrijpend te reduceren, is optimalisatie van bestaande processen niet langer toereikend. Daarvoor zijn systeeminnovaties nodig. Ook zal een aantal bedrijven hun verdienmodel op de schop moeten nemen. De industrie is bereid om deze benodigde investeringen te doen.
Een samenwerkingsverband van de chemie- en staalindustrie kijkt bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor het bewerken van koolstofrijke restgassen, zodanig dat hieruit syngas gemaakt kan worden. Dit kan als waardevolle grondstof voor de chemische industrie dienen. Bedrijven uit de chemie- en voedingsmiddelenindustrie onderzoeken gezamenlijk hoe organische reststoffen (biomassa) fossiele brandstoffen en grondstoffen kunnen vervangen in de chemie. Toepassing van dit soort nieuwe technologieën vergt grote investeringen. Een proactief industriebeleid gericht op ondersteuning van de transitie is hierbij onontbeerlijk.

Partnership met overheid nodig
De industrie biedt de overheid een partnership aan, waarin de industrie zich richt op het investeren, en de overheid zich richt op het faciliteren. Zo is het nodig dat wet- en regelgeving worden bijgesteld en risico’s worden beperkt. Ook is een betrouwbare energievoorziening cruciaal, net als energietarieven die internationaal concurrerend zijn. Ten slotte speelt de overheid een belangrijke rol in het bevorderen van cross-sectorale samenwerkingen die nodig zijn voor systeeminnovaties. (…)’

160617-Grunfeld
VEMW-directeur Hans Grünfeld: ‘Tempo CO2-reductie moet omhoog’

‘Het tempo moet omhoog’
Uit een bericht van Trouw

‘(…) De afgelopen twee decennia is hun CO2-uitstoot al met circa 20 procent teruggebracht. Maar het tempo moet omhoog”, zei VEMW-directeur Hans Grünfeld. Voor nog eens 60 procent aan CO2-reductie is volgens hem een ‘trendbreuk’ nodig. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de lange termijn ambities van de overheid, aldus Grünfeld.
De opstellers willen hun uitstoot onder meer verminderen door restwarmte beter te benutten en CO2 af te vangen en te hergebruiken, of op te slaan in lege gasvelden.
In het plan draait het vooral om langetermijntoezeggingen die grote investeringen vergen. Er is niet gekeken naar de manier waarop de doelstellingen van het in 2013 gesloten Energieakkoord in de praktijk kunnen worden gebracht. Dat is iets wat bedrijven en branches afzonderlijk moeten doen, verklaart Grünfeld. Vorige maand werd duidelijk dat de zware industrie nog met plannen moet komen om bepaalde afspraken uit dat akkoord voor de komende paar jaar na te komen. (…)’

Trendbreuk nodig
Uit een bericht van De Ingenieur

‘(…) Op de totale CO2-uitstoot van 159 Mton/jaar levert de industrie 63 Mton/jaar. Wie iets met energie en CO2-uitstoot wil kan dus niet om de industrie heen.
De gebruikelijke aanpak bestaat uit optimalisatie van bestaande processen. Daarmee is de afgelopen twintig jaar een energiebesparing van 20 % bereikt. Daarmee doorgaan levert de komende tien jaar grofweg nog een extra 10% aan energiebesparing op, de CO2-besparing blijft dan steken op zo’n 2 Mton ‘Er is dus meer nodig dan de aanpak die tot nu toe is gevolgd, namelijk een trendbreuk, aldus het position paper.

Helft via CO2-opslag
Om toch aan de 80%-reductie te kunnen voldoen voorziet de branche-organisatie de volgende verdeling:

  • de helft door afvangen, verwerken en opslag van CO2
  • een kwart door de inzet van biomassa
  • een kwart door verandering van de industriële processen

De helft komt met CO2-opslag dus van techniek die vooral buiten de procesindustrie zelf ligt, ook al zal het afvangen van CO2 de nodige aanpassingen vereisen. De andere helft grijpt wel diep in: het gebruik van biobased grondstoffen en andere inrichting van processen. Hans Grünfeld, algemeen directeur van de branche-organisatie VEMW: ‘Concrete recepten hoe we de processen anders kunnen doen hebben we nog niet, en dat geldt ook voor het vervangen van vrijwel alle fossiele grondstoffen door biobased. De alternatieven moeten we merendeels nog vinden. Maar we hebben duidelijk de intentie om dat voor elkaar te krijgen.’ (…)
Grünfeld: ‘Je mag niet van de industrie verwachten dat die dat alleen doet, we hebben de overheid daar uitdrukkelijk bij nodig.’ Om die samenwerking tussen de sectoren van de grond te krijgen, een nieuwe kennisagenda te formuleren en nieuwe productieprocessen met testopstellingen en pilots rijp te maken voor industriële toepassing doet de branche-organisatie een dringend beroep op de overheid. ‘Voor alle duidelijk, we houden niet onze hand op, we kennen onze eigen verplichting en zien onszelf in de transitie als partner, maar we hebben de overheid wel nodig.’ (…)’

Bronnen
VEMW, 16 juni 2016: Plan industrie voor 80 tot 95% CO2-reductie in 2050. Nauwe samenwerking industrie en overheid nodig
VEMW, rapport, 16 juni 2016: Samen op weg naar minder. Hoe Nederlandse energie-intensieve bedrijven helpen om de CO2-uitstoot te verlagen (pdf, 38 pag.)
Trouw, 16 juni 2016: Industrie wil bijna geen uitstoot meer in 2050
De Ingenieur, 16 juni 2016: Energie-intensieve industrie wil meewerken aan minder CO2-uitstoot
Zie ook
FluxEnergie, 14 juni 2016: Energie-intensieve industrie wil afspraken met overheid voor forse CO2-reductie
Foto: Pernis (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.