‘Industrie kan tot 2050 95% reductie van CO2-uitstoot bereiken’

‘Industrie kan tot 2050 95% reductie van CO2-uitstoot bereiken’

10 april 2017Het kan de Nederlandse industrie lukken om de CO2-uitstoot in 2050 met 95% verminderd te hebben, maar dat gaat wel € 12 mrd kosten en daarin zal de overheid moeten bijdragen. Dit blijkt uit een studie van McKinsey in opdracht van VEMW, de belangenbehartiger voor de zakelijke energieverbruikers.

Op basis van de uitkomsten van de McKinsey-studie zal de VEMW een voorstel aan de overheid doen. Bij dat voorstel zal het om acht maatregelen gaan die samen de CO2-uitstoot van de industrie in 2050 met 95% kunnen hebben teruggedrongen.
De energie-intensieve industrie is er volgens de VEMW van doordrongen dat er uiteindelijk een ‘nagenoeg CO2-vrije’ productie zal moeten ontstaan.

Uit het persbericht van de VEMW
‘(…) Er zijn echter geen kant-en-klare oplossingen beschikbaar. Daarom heeft VEMW McKinsey gevraagd om reële mogelijkheden te onderzoeken die een versnelling van de transitie van de industrie mogelijk maken. Dat heeft geleid tot acht concrete maatregelen die het potentieel hebben om de industriële CO2uitstoot met 95% terug te dringen in 2050.
Met een aantal maatregelen kan in de komende kabinetsperiode direct een start worden gemaakt.

Energie-efficiency
Zo kan met de juiste ondersteuning direct een begin worden gemaakt met het implementeren van energie-efficiëntiemaatregelen, bijvoorbeeld door de inzet van warmtepompen en het vervangen van gasgestookte boilers door systemen die zowel op gas als elektriciteit kunnen draaien.

CCS, biomassa en waardeketens voor reststromen
Andere maatregelen vereisen drastische kostenreductie zodat ze vanaf 2025 versneld kunnen worden gerealiseerd, zoals CO2-afvang, -opslag en -hergebruik, het gebruik van biomassa en biobrandstoffen en het ontwikkelen van waardeketens rond reststromen om te komen tot een circulaire economie.

Waterstof, elektrische fornuizen voor hoge temperaturen
En een aantal maatregelen, zoals de productie van waterstof door middel van elektrolyse en elektrische fornuizen voor hoge temperaturen, vereist innovatie om op termijn bij te kunnen dragen aan het significant terugbrengen van de industriële CO2-uitstoot.

Vraagt ook samenwerking met de overheid
Versnelling van het koolstofvrij maken van de industrie vraagt om samenwerking tussen en in industriële ketens en clusters, met kennisinstituten en ook met de overheid. “In ons voorstel vragen wij daarom om actieve betrokkenheid en faciliterend beleid van de overheid, waarmee de energietransitie en industrietransitie hand in hand gaan,” aldus Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW. Voor de komende vier jaar betekent dat een geheel ander overheidsbeleid. “De overheid moet een regie- en investeringsrol nemen in de ontwikkeling van netwerken, vergelijkbaar met de succesvolle aanpak van wind-op-zee.  Bestaande regelgeving moet worden aangepast zoals een andere tariefopbouw voor de transmissie en distributie van elektriciteit. Er is financiële ondersteuning nodig voor onrendabele investeringen in CO2-reductie, nieuwe financieringsinstrumenten en budget voor innovatie en ontwikkeling. En er moet een gezamenlijke visie op elektrificatie komen. Cruciale voorwaarde om van deze transitie een succes te maken, is dat industrie en overheid een langetermijnvisie delen op concurrerend geprijsde CO2-vrije elektriciteit.” (…)’

‘VEMW vraagt miljardenbijdrage’

Dat de aanpak € 12 mrd zal kosten meldt het VEMW-persbericht niet, maar het FD vanmorgen. Hoeveel daarvan uit een bijdrage van de overheid zou moeten komen is alleen niet erg duidelijk.
Uit het bericht van het FD
‘(…) Tot 2050 gaat het pakket aan CO2-besparingen € 12mrd kosten, zo blijkt uit berekeningen van McKinsey. Deels zijn dat kapitaalskosten, deels operationele kosten. Want een nieuwe boiler vergt een investering, terwijl de inzet van gerecycled duurder is dan nieuw plastic.
‘We vragen van de overheid een instrumentarium voor de financiering van de onrendabele top’, zegt [VEMW-directeur] Hans Grünfeld. (…) De komende kabinetsperiode zou de industrie € 2,5 mrd nodig hebben voor CO2-reductie en het opschalen van initiatieven om die uitstoot te verminderen. ‘Dat zijn realistische bedragen’, stelt de VEMW-directeur. (…)’

De VEMW heeft het McKinsey-rapport niet gepubliceerd, wel een eigen rapport op basis van de McKinsey-studie: ‘Decisions on the industrial energy transition’.
Het VEMW-rapport is een vervolg op een rapport van vorig jaar over de CO2-reductie bij de energie-intyensieve industrie (‘Samen op weg naar minder’).

 

Bronnen
VEMW, persbericht, 10 april 2017: Industrie presenteert uniek plan voor 95 procent CO2-reductie
VEMW, nieuwsbericht, 10 pril 2017: Industrie presenteert uniek plan voor 95 procent CO2-reductie door industriële vernieuwing
VEMW, rapport, 10 april 2017: Decisions on the industrial energy transition (20 pag.  – alleen beschikbaar als issuu-presentatie)
VEMW, samenvatting voorstel, 10 april 2017: Samen naar 95% minder broeikasgas- uitstoot in Nederland door industriële vernieuwing (6 pag.)

Zie ook
VEMW, rapport, 16 juni 2016: Samen op weg naar minder. Hoe Nederlandse energie-intensieve bedrijven helpen om de CO2-uitstoot te verlagen

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.