De inhoud van het convenant over de energiebesparing door huishoudens

De inhoud van het convenant over de energiebesparing door huishoudens

23 mei 2017De SER Borgingscommissie bericht nader over de inhoud van het Convenant Huishoudens. En meldt dat als de doelen niet gehaald worden er extra maatregelen komen.

Uit het bericht van SER Energieakkoord
‘(…) Met voorlichting, subsidie en goede samenwerking tussen aanbieders van besparingsoplossingen wordt het voor huishoudens makkelijker hun verbruik terug te dringen. Een besparing van 3 procent is mogelijk.
Dinsdag ondertekenden zes partijen bij de SER hierover een convenant. Hiermee geven zij concreet invulling aan hun deel van de besparingsdoelstelling uit het Energieakkoord. Het gaat om de brancheverenigingen Energie Nederland, Netbeheer NL, Uneto-VNI en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Tien procent van doelstelling van het Energieakkoord
De afspraken moeten zorgen dat het verbruik bij huishoudens in 2023 10 Petajoule (PJ) lager minder is. Dat is gelijk aan het verbruik van 150.000 huishoudens. In totaal is er in het Energieakkoord een besparing van 100 PJ afgesproken.
Huishoudens met een slimme meter krijgen voortaan elke maand inzicht in hun verbruik. Daarnaast gaan de organisaties hun klanten beter informeren en helpen met besparingsmogelijkheden. Ook gaan ze zorgen dat er regionaal een goed functionerende markt komt om burger te helpen ook echt te gaan besparen.

Drie procent is makkelijk te besparen
Uit onderzoek van ECN blijkt dat burgers actiever worden met besparen als zij goed zicht hebben op hun verbruik. Die bewustwording alleen al kan een besparing van 3 procent opleveren. De energiebedrijven zorgen dat er over drie jaar bij 750.000 huishoudens slimme energieproducten en –diensten geïnstalleerd zijn.
De installateurs zorgen samen met gemeentes en bouwbedrijven voor betere voorlichting over energiebesparende maatregelen als isolatie en zonnepanelen. Steven is 60.000 huishoudens en kleine bedrijven zo aan te zetten tot besparing.

160 miljoen ondersteunende subsidie
Om het een zetje in de rug te geven stelt de overheid de komende vier jaar in totaal 160 miljoen subsidie ter beschikking. Zo wil het ook de markt voor warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels een impuls geven.

Bewaking doelen
De SER Borgingscommissie monitort te afspraken. Als blijkt dat de doelen niet gehaald worden komen er extra maatregelen, zo hebben de convenantspartijen afgesproken. (…)’

Bronnen
SER, 23 mei 2017: Impuls aan energiebesparing huishoudens
SER, 23 mei 2017: Aanbiedingsbrief convenant (aan minsters Kamp en Plasterk) (pdf, 2 pag.)
SER, tekst convenant, 23 mei 2017: Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving (pdf, 22 pag.)
SER, persbericht, 23 mei 2017: Energie besparen wordt makkelijker voor huishouden
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Zie ook
FluxEnergie, 23 mei 2017: Overheid en bedrijven sluiten akkoord voor energiebesparing huishoudens
FluxEnergie, 23 mei 2017: Essent: ‘Convenant Energiebesparing goede eerste stap, maar er is meer nodig’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.