Innovatie: ‘Wind-, zonne- en bio-energie zitten op dood spoor’

13 juli 2015 ‘Windenergie, zonne-energie en biomassa zitten op dood spoor. Het klinkt cru, maar de technologie voor een werkelijk duurzame samen­leving bestaat nog niet.’ Aldus een opiniebijdrage in het FD. 

Onder de kop ‘Energietransitie gaat helaas niet zonder slag of stoot’ schrijft Erwin van den Brink (oud-hoofdredacteur van De Ingenieur) een somber verhaal naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak.
‘Geen zinnig mens kan tegen verduurzaming van de energievoorziening zijn, maar de vraag die zich opdringt, is of de nu door Urgenda afgedwongen verduurzaming wel echt duurzaam is. Windenergie, zonne-energie en biomassa zitten wat betreft opbrengst per oppervlakte-eenheid op dood spoor. Hun beslag op het landschap, de ruimte, is, als we er onze behoefte volledig mee zouden willen dekken, immens en dat roept verzet op. Ook bij maximale inzet blijft het probleem van de discontinuïteit, het schommelende aanbod, dat alleen valt op te lossen als overschotten kunnen worden opgeslagen — en die technologie staat nog in de kinderschoenen.
Het klinkt cru, maar de technologie voor een werkelijk duurzame samen­leving bestaat nog niet. Die komt er wel, maar daar een termijn voor afdwingen bergt het gevaar in zich dat je gaat proberen supersonisch te vliegen met een stoomlocomotief. Technologie heeft tijd nodig om te ontstaan.’

Van den Brink verwijst ook naar de conclusies van het Duitse EFI (Expertenkommission für Forschung und Innovation). Die velde, evenals de Duitse Rekenkamer, ‘een vernietigend oordeel’ over vijftien jaar Energiewende. ‘De Erneuerbare Energie Gesetz (EEG) heeft volgens de EFI op de drie technologiegebieden — windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa — geen enkele innovatie gebracht en heeft evenmin geleid tot reductie in de uitstoot van broeikasgassen. Volgens de Duitse Rekenkamer is het een geldverslindend bureaucratisch monster geworden, een bodemloze put voor de belastingbetaler.’

 

Bronnen
FD Opinie, 10 juli 2015: Energietransitie gaat helaas niet zonder slag of stoot  (Registratie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.