Installateurs: ‘Veel meer energiebesparing in gebouwen mogelijk’

31 mei 2016 – Het kabinet laat kansen liggen. Met de huidige techniek kan de hele gebouwde omgeving al energieneutraal worden of zelfs energie gaan leveren. Voor het debat van morgen hebben de installateurs een bezorgde brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit een persbericht van UNETO-VNI
‘(…) Met de huidige techniek is het mogelijk om de gebouwde omgeving energieneutraal te maken of zelfs energie te laten leveren. Dat stelt Titia Siertsema, voorzitter van installatiekoepel UNETO-VNI, in een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Wonen. Siertsema vindt dat kabinet en Kamer onvoldoende gebruik maken van de kennis en mogelijkheden van installatiebedrijven. In haar brief doet ze een aantal aanbevelingen om de overgang naar duurzame energie te versnellen. Zo pleit ze onder meer voor fiscale voordelen voor woningcorporaties en particulieren die investeren in verduurzaming.

Volop mogelijkheden
Diverse doelstellingen van het SER-Energieakkoord uit 2013 staan onder druk. Zo zou de gemiddelde woning in 2030 een Energielabel A moeten hebben en moet de woningvoorraad twintig jaar later energieneutraal zijn. In het huidige verduurzamingstempo worden deze en andere doelstellingen uit het Energieakkoord niet gehaald. Toch ziet de installatiebranche volop mogelijkheden om de doelstellingen alsnog te realiseren. Met behulp van technieken als zonne-energie, warmtepompen, energiezuinige led-verlichting en systemen voor warmte-koudeopslag kan de gebouwde omgeving binnen afzienbare tijd en op grote schaal energiezuiniger worden. Als het aan UNETO-VNI ligt, gaat daarbij de markt het werk doen. Siertsema: ‘Het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie voorziet in een verruiming van de activiteiten van netbeheerders en netwerkbedrijven. Dat is een slecht idee. Het werkt verstorend in de markt en belemmert dus juist de energietransitie.’

Beloning voor verduurzaming
Op andere terreinen is de overheid volgens UNETO-VNI juist te terughoudend. De branchevereniging vindt bijvoorbeeld dat woningcorporaties die werk maken van het verduurzamen van hun woningen beloond moeten worden in de vorm van een lagere verhuurdersheffing. Daarnaast zou de overheid particulieren die hun woning duurzamer willen maken ruimere hypotheekmogelijkheden moeten geven. UNETO-VNI vindt verder dat de salderingsregeling voor zonne-energie voor onbepaalde tijd moet worden verlengd. Siertsema: ‘Het kabinet moet die knoop gewoon doorhakken. Zonne-energie moet je niet blokkeren, maar stimuleren.’

Utiliteitssector
Ook in de utiliteitssector zijn op korte termijn tastbare resultaten te boeken die volgens UNETO-VNI tot een aanzienlijke energiebesparing kunnen leiden. Met de wet Milieubeheer in de hand is bijna een derde van de totale besparingsdoelstelling van het Energieakkoord te realiseren. Helaas vindt er in de praktijk nauwelijks handhaving van deze wet plaats, schrijft Siertsema aan de Kamercommissie.

Tweede Kamer
Op woensdag 1 juni bespreekt de Tweede Kamer de energiebesparing in de gebouwde omgeving. Met de brief aan de Kamercommissie wil UNETO-VNI benadrukken dat energiebesparing op korte termijn en op grote schaal mogelijk is, door gebruik te maken van technieken die zich al hebben bewezen en direct toepasbaar zijn. (…)’

Bronnen
UNETO-VNI, 31 mei 2016: Den Haag doet te weinig met de kennis van de installatiebranche

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.