pv-panelen weer populair in Vlaanderen (foto kabinet Tommelein)

Installatieritme zonnepanelen op Nederlandse huurdaken piekt

De uitrol van zonnepanelen op huurdaken in Nederland groeit onverwacht snel. Bovendien willen de woningcorporaties het aantal huurwoningen met zonnestroom voor 2021 verdrievoudigen voor 2021. Dit blijkt uit een recente enquête onder ruim vierhonderd woningcorporatiedirecteuren en vastgoedmanagers, uitgevoerd door CorporatieNL in opdracht van de Stichting Huurdakrevolutie (HDR).

Zonnestroom op Nederlandse huurdaken is in een eerder ongekende stroomversnelling gekomen: vandaag wekken 80.000 huurwoningen in eigendom van woningcorporaties zonnestroom op. Dat zijn er ruim 60% meer dan begin vorig jaar. 3,5% van alle Nederlandse corporatiewoningen heeft nu zonnestroom. Volgens schatten experts in de sector in dat 30% van de 100.000 in 2017 nieuw geïnstalleerde zonnesystemen op huurdaken zijn geplaatst. Dit beeld wordt onderschreven door de recente groeispurt aan zonnestroomprojecten op de zonnehuurdakkaart van HDR.

De enquête wijst ook uit dat bij de voorhoede in de corporatiesector zonnestroom nog veel sneller is toegenomen. 450 respondenten bij een honderdtal vooruitstrevende woningcorporaties gaven aan dat gemiddeld 10% van de huurvoorraad bij hun corporatie al toegang heeft tot zonnestroom. De ambitie om veel verder te gaan is groot. Voor nog eens 17% van de huurvoorraad zijn er concrete nieuwe plannen om voor 2021 zonnepanelen te plaatsen.

Corporatie NL geeft aan dat veel van de respondenten waarschijnlijk voor corporaties werken die al bovengemiddeld actief bezig zijn met zonnestroom en de enquêteresultaten dus geen representatief beeld geven van de sector als geheel. Ondanks die armslag ziet de HDR de uitslag, in combinatie met de recente groeispurt van zonnestroom in de huursector, als aanleiding om haar doelstellingen –10% van alle huurwoningen bij corporaties op zonnestroom in 2020– fors bij te stellen.

Ambities groeien

“Sinds vorig jaar zien we al een flinke toename van het aantal verzoeken voor informatie en ondersteuning en ook van zonnestroomprojecten,” zegt Philip Blaauw, oprichter van gebouwenverduurzamer Innax en van de Stichting HDR. “Toch heeft de uitslag van de enquête ons positief verrast, met name de ambitieuze groeidoelstellingen van corporaties in de aankomende drie jaar. We hebben als Stichting dan ook besloten om onze doelstelling te verdubbelen van 10% naar 20%, ofwel 440.000 huurwoningen in 2020.”

In Nederland zijn de woningcorporaties belangrijke spelers op de woon- en huurmarkt. Ze bezitten er bijna 30% van alle woningen. Dat is een heel andere situatie dan in België, waar 75% van de huizen eigendom zijn van hun bewoners.

De verhoogde ambitie sluit goed aan bij het feit dat woningcorporaties in de bevraging aangeven dat zonnestroom een belangrijke steunpilaar is voor hun duurzame doelstellingen. Dit zowel door de positieve bijdrage aan het verbeteren van energielabels als door de boost die zonnestroom geeft aan het draagvlak voor verdere vergroening van de huurvoorraad. Cruciale factor hierbij is dat zonnestroom energiekosten voor huurders structureel verlaagt, aldus de respondenten.

Afbouw gas boost voor zonnestroom

“De geplande afbouw van gas bij verwarming van woningen, zal de positie van zonnestroom nog verder versterken,” verwacht Roebyem Anders, oprichtster van zonnepanelenleverancier Sungevity en mede-initiatiefneemster van Stichting HDR. “CV-ketels zullen massaal moeten worden vervangen door alternatieven zoals stadsverwarming en warmtepompen. Maar warmtepompen verbruiken veel stroom. Zonnepanelen kunnen een belangrijke rol spelen om dat stroomverbruik bij de verwarming van je woning te vergroenen.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.