Instemmingsbesluit Groningen: vergroten veiligheid en verminderen schade

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken besloten over het definitief instemmingsbesluit gaswinning uit het Groningenveld. Met dit besluit wordt het winningsniveau voor de komende jaren vastgesteld en neemt het kabinet extra maatregelen om de veiligheid in Groningen te vergroten en de schade te verminderen. …. 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.