Instituten als TNO en ECN komen samen half miljard tekort

Instituten als TNO en ECN komen samen half miljard tekort

19 januari 2017Zes instituten voor toegepast onderzoek komen samen zo’n half miljard euro tekort. Het gaat o.a. om het ontwikkelen van technologische oplossingen voor energie.

Minister Kamp heeft eerder deze week de Tweede Kamer geïnformeerd, zonder overigens een oplossing aan te dragen voor het dichten van het gat.
Het gaat om het werk van de instituten Deltares, ECN, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research. Zij ontwikkelen technologische oplossingen voor bijvoorbeeld hightech, voeding, energie, veiligheid en water.
Minister Kamp vindt het toegepast onderzoek wel van groot belang.
Uit een persbericht van Economische Zaken
‘(…) Minister Kamp: “Om de Nederlandse kenniseconomie op wereldniveau concurrerend te houden, zijn onderzoek en ontwikkeling van cruciaal belang. Daarom is het doel om in 2020 tweeënhalf procent van het bruto binnenlands product hierin te investeren. Om daar te geraken, moeten we publieke middelen zo inzetten dat private partijen worden geprikkeld om extra te investeren. Door nu breed de financieringsbehoefte voor faciliteiten te inventariseren, ontstaat een helder beeld waar de kansen liggen. Dat moet leiden tot het ontwikkelen van meer nieuwe, innovatieve producten en diensten.” (…) De 6 instituten voor toegepast onderzoek hebben voor de komende vier jaar een financieringsbehoefte van € 551 miljoen voor 62 faciliteiten. De instellingen schatten 8 projecten uit eigen middelen en of met hulp van derden te kunnen financieren. De financieringsvraag aan de Rijksoverheid voor de andere projecten bedraagt € 455 miljoen. De totale rijksbijdrage aan de 6 instituten, inclusief de onderzoeksfaciliteiten, is in 2017 € 361 miljoen. (…)’

Het aandeel van het thema energie is groot: van de 62 projecten die Kamp aan de Tweede Kamer meldt hebben er 26 betrekking op duurzame energie en CO2-reductie.

Het FD over de projecten en het geldgebrek
‘(…) Uit een eerste beoordeling blijkt dat de helft van de ingediende projecten cruciaal zijn voor het bedrijfsleven en de positie van Nederland. (…) Om de instituten tegemoet te komen, heeft het ministerie vorig jaar € 40 mln beschikbaar gesteld uit het Toekomstfonds. Daar komt dit jaar nog eens € 20 mln bij. Maar op deze regeling is al eerder kritiek geuit. Zo moet het geld weer worden terugbetaald. Dat is niet realistisch, aldus de onderzoekers. De instituten zijn juist opgericht omdat bedrijven dit soort faciliteiten niet zelf kunnen betalen. (…) De grote vraag blijft dus hoe het gat van €455 mln moet worden gedicht. Kamp laat deze beslissing over aan een nieuw kabinet. In het persbericht omschrijft hij het tekort dan ook als ‘waardevolle investeringsmogelijkheid’ voor zijn opvolger. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, persbericht, 17 januari 2017: Kabinet inventariseert kansen voor extra investeringen onderzoeksfaciliteiten
Brief Kamp aan de Tweede Kamer (met projectenlijst), 17 januari 2017: Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen (pdf, 18 pag.)
FD, 17 januari 2017: Onderzoekers komen ruim een half miljard tekort voor laboratoria (Registratie)
Foto ECN

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.