‘Internationale clash over klimaat in aantocht’

‘Internationale clash over klimaat in aantocht’

18 mei 2017De bijeenkomst van de zeven grootste industrielanden (G7) op 26 en 27 mei (Sicilië) zou kunnen leiden tot een internationale clash over het klimaat. De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) houdt daar rekening mee.

Eickhout werd in Brussel geïnterviewd over klimaatbeleid en Trump. GroenLinks zette de hoofdlijnen uit het interview op een rij.

‘(…) Klimaatverandering staat op de G7-agenda, en heeft door de onduidelijke koers van de Amerikaanse president Donald Trump een explosieve lading gekregen. De overige zes landen (Italië, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan) kunnen er niet omheen, ze moeten tot een uitspraak over klimaat komen. (…)

Wat is het dilemma van Trump?
Trump riep tijdens zijn campagne regelmatig dat hij uit het klimaatakkoord van Parijs wil stappen. Nu hij president is, heeft hij al meerdere malen aangekondigd met een besluit te komen, om daar de volgende dag toch vanaf te zien. Interne discussies hebben hem ervan overtuigd dat de kwestie niet zo eenvoudig is:

  • Optie 1: Stapt Trump uit het Parijsakkoord, dan heeft het hoogstwaarschijnlijk negatieve internationale gevolgen voor de VS. (Zo zal in de EU een discussie ontstaan over invoermaatregelen op Amerikaanse producten om een gelijk speelveld te houden met Europese bedrijven die wel aan klimaateisen voldoen.)
  • Optie 2: Blijft Trump in het akkoord dan heeft het negatieve binnenlandse gevolgen als hij zijn destructieve binnenlandse klimaat- en energiebeleid doorzet. Dat opent immers de deur voor rechtszaken van staten en bevolking aangezien de VS haar verplichtingen niet nakomt (vergelijkbaar met de zaak van Urgenda in Nederland.)

Hoe probeert Trump uit dit dilemma te komen?
Trump heeft nu gezegd het klimaatakkoord te willen heronderhandelen. Tijdens de voorbereidende G7-meetings op niveau van ministers werd duidelijk waar Trump momenteel op aanstuurt. De VS wil internationaal erkend krijgen dat fossiele brandstoffen een belangrijke rol blijven spelen in de toekomst. Een statement dat uiteraard volledig indruist tegen de geest van het Parijsakkoord.

Zijn de andere zes eensgezind?
Dat is exact wat deze G7 zo interessant (en spannend) maakt. Naast de VS bestaat de G7 uit Italië, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan. Tijdens de voorbereidende G7-meetings wilden de eerste drie landen een krachtige tekst over Parijs vaststellen. Voor het VK, Canada en Japan bleken handelsbelangen echter zwaar te wegen. Ze wilden niet frontaal tegen de VS ingaan. (…)

Wat is er tijdens die voorbereidende G7-meetings gebeurd?
De bijeenkomst van energieministers verliep uitzonderlijk. Normaalgesproken worden alle G7-bijeenkomsten met een gezamenlijke verklaring afgesloten. In dat document staan de conclusies waar de ministers of regeringsleiders het over eens zijn geworden. Worden de zeven landen het over een onderwerp niet eens, dan wordt het simpelweg uit de tekst gelaten. De energieministers konden het niet eens worden over klimaat. Geheel tegen het gebruik in werd vervolgens onder druk van Italië, Frankrijk en Duitsland besloten om in het geheel af te zien van zo’n gezamenlijke verklaring.

De G7 als barometer
(…) De G7 is een barometer als het om internationale klimaatonderhandelingen gaat. (…) Een zwakke gezamenlijke verklaring van de G7 (of erger nog, één met toezeggingen aan de VS) op het klimaatakkoord, zou een slecht internationaal teken zijn. Geen gezamenlijke verklaring en ook geen aparte toezegging van de G6, is echter ook geen krachtig teken. Het zal speculaties voeden over het ontbreken van eensgezindheid onder de andere zes landen. (…)’

President Trump heeft al laten weten dat hij zijn besluit over het al dan niet opzeggen van het Klimaatakkoord van Parijs in ieder geval uitstelt tot na de G7.

Bronnen
GroenLinks, 17 mei 2017: G7: internationale clash over klimaat in aantocht
Interview Bas Eickhout, 11 mei 2017 (via Facebook)(lengte 15′)
Foto: still uit interview

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.