Internationale Deltacoalitie moet delta’s klaar maken voor klimaatverandering

160511 DELTARES overstroming

11 mei 2016Tijdens de klimaatconferentie Adaptation Futures in Rotterdam gaf minister Schultz van Haegen het startschot voor de Internationale Deltacoalitie. Daarin gaan landen samenwerken om stedelijke delta’s weerbaar te maken tegen klimaatverandering. 

In de Internationale Deltacoalitie werken Nederland, Bangladesh, Colombia, Egypte, Frankrijk, Myanmar, Indonesië, Japan, Mozambique, de Filippijnen, Zuid-Korea en Vietnam samen om stedelijke delta’s te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, waterverontreiniging en verzilting. Schultz van Haegen stelde bij de lancering te hopen dat meer landen zich aansluiten.

Schultz van Haegen in een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) “We zullen ons moeten aanpassen aan een veranderende wereld, ook al slagen we erin de CO2-uitstoot tot een minimum terug te dringen. We moeten niet alleen reageren op veranderingen, we moeten de toekomst een stap vóór zijn. Het gaat erom rampen te voorkomen. Dat spaart niet alleen mensenlevens, het is ook een logische economische investering. Elke euro die we in preventie steken, levert 7 euro op.” (…)
“In korte tijd hebben we 12 landen uit 4 continenten op één lijn gekregen. Dit is een historische gebeurtenis. Voor het eerst is er een coalitie op landenniveau, waarin deltalanden kennis, ervaring en ideeën uitwisselen en direct verbinden aan internationale afspraken en nationale uitvoering. Al deze landen zijn zich bewust van de enorme risico’s die het leven in een delta met zich meebrengt en zijn vastberaden dit onderwerp overal bovenaan de agenda te krijgen.” (…)’

De Deltacoalitie heeft drie doelen.

Uit het bericht van de Rijksoverheid

  • ‘(…) de waterrisico’s voor stedelijke delta’s moeten overal op de agenda komen te staan. Door zelf het podium te beklimmen hopen de deltalanden met brede internationale steun toegang te krijgen tot investeringen van multilaterale (klimaat)fondsen;
  • door kennis, ervaring en goede voorbeelden te delen wordt de bescherming in alle landen naar een hoger niveau getild. Kennisinstituten als de Delta Alliantie gaan samenwerken aan een goede deltakennisinfrastructuur;
  • landen gaan samen werken aan de realisatie van de nationale en internationale doelen. Een mooi voorbeeld daarvan is de reeds lopende samenwerking tussen Indonesië, Korea en Nederland bij de aanpak van overstromingsproblemen in Jakarta. Ook zullen landen gaan samenwerken in de bestaande (tot nu toe Nederlandse) Disaster Risk Reduction Teams. (…)’

Bron
Rijksoverheid, 10 mei 2016: Minister Schultz lanceert Internationale Deltacoalitie

Foto: Deltares

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.