Internationale druk op kabinet: ‘Ga niet in beroep in de Klimaatzaak’

22 september 2015 – Een internationale groep van o.a. wetenschappers en juristen doet een dringend beroep op het kabinet-Rutte om in de Klimaatzaak van Urgenda niet in beroep te gaan. ‘Nederland kan nu een voortrekkersrol vervullen.’

Via AVAAZ.org (een internationale petitiesite) richten de afzenders zich direct tot premier Rutte en vicepremier Asscher (uit het Engels vertaalde tekst)

‘(…) Brief van internationale juristen, wetenschappers en medische experts aan de Nederlandse regering

Geachte premier Rutte, geachte vicepremier Asscher,
Als advocaten, wetenschappers, artsen en filosofen die zich zorgen maken over klimaatverandering, verzoeken wij u om uw voornemen tegen de recente Urgenda uitspraak in beroep te gaan in heroverweging te nemen.
Klimaatverandering vormt een ernstig en dreigend gevaar waar op dit moment al vele gemeenschappen, individuen en ecosystemen grote schade van ondervinden. Het vonnis van de rechtbank in Den Haag, dat de Nederlandse overheid de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk moet beperken voor 2020 is daarom van groot belang.
De rechtbank heeft bestaande normen, wetgeving en wetenschap toegepast om de veiligheid van huidige en toekomstige generaties te waarborgen. In het licht van een dergelijke ernstige en onmiddellijke dreiging hebben overheden de juridische plicht om maatregelen te treffen. In haar oordeel erkende de rechtbank de beleidsvrijheid die overheden hebben bij het bepalen van hun klimaatbeleid, maar zette dit huidige beleid af tegen de wetenschappelijke bevindingen uit de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change en de consensus onder alle bij het VN-klimaatverdrag aangesloten landen, dat de wereldwijde temperatuur met niet meer dan twee graden mag stijgen.
Op basis hiervan concludeerde de rechtbank dat de Nederlandse overheid een juridische plicht heeft om maatregelen te treffen die verder gaan dan oorspronkelijk was voorgenomen.
De moedige uitspraak van de Haagse rechtbank biedt hernieuwde hoop op vooruitgang in een vraagstuk dat in internationale onderhandelingen de afgelopen decennia geplaagd is door een gebrek aan daadkracht.
Wij respecteren het recht van de overheid om hoger beroep aan te tekenen, maar verzoeken u met klem om dit vonnis te aanvaarden, dat is gestoeld op bestaande normen, wetgeving, jurisprudentie en de noodzaak om burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. De aanvaarding van het feit dat overheden de juridische verantwoordelijkheid dragen om de mensheid te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering en dat ze meer moeten doen om aan deze verantwoordelijkheid tegemoet te komen, zou blijk geven van een leiderschap dat de wereld op dit moment hard nodig heeft.
Voor het oplossen van de klimaatcrisis is het noodzakelijk dat overheden erkennen dat zowel de wetenschap als het recht van hen eist dat zij handelen. Nederland heeft nu de kans om voorop te lopen in het verspreiden van dit eenvoudige maar krachtige idee. Wij vragen u om deze kans aan te grijpen.
List of signatories:
James Hansen(Adjunct Professor, Columbia University Earth Institute; Director, Climate Science, Awareness and Solutions Program; Columbia University Earth Institute; Author, Storms of My Grandchildren)
Richard Heede (Director, Climate Accountability Institute)
Michael C. MacCracken (Chief Scientist for Climate Change Programs, Climate Institute, Washington DC)
Naomi Oreskes (Professor of History of Science, Affiliate Professor of Earth & Planetary Sciences, Harvard University; Author of Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming; Author of Merchants of Doub; Author of Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming)
Wil Burns (Co-Executive Director, Forum for Climate Engineering Assessment, American University, School of International Service)
Kira Vinke (Researcher, Potsdam Institute for Climate Impact Research)
Hugh Montgomery (Professor of Intensive Care Medicine, University College London)
Olivier De Schutter (Co- Chair, International Panel of Experts on Sustainable Food System (IPES-Food)
Institute for Interdisciplinary Research in Legal Sciences (JUR-I), University of Louvain (UCL))
Carroll Muffett (President, Center for International Environmental Law
James Thornton (CEO, ClientEarth)
Michael B. Gerrard (Andrew Sabin Professor of Professional Practice; Director, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School)
Tony Oposa (Professor of Environmental Law, the Philippines)
Peter H Sand (Lecturer in International Environmental Law, Faculty of Law, University of Munich)
Delphine K. Djiraïbé (Chief Attorney, Public Interest Law Center (Chad))
Professor Henry Shue (Oxford University, Senior Research Fellow, Centre for International Studies
Author of Climate Justice: Vulnerability and Protection)
Thomas Pogge (Leitner Professor of Philosophy and International Affairs, Yale University)
Stephen Gardiner (Professor of Philosophy and Ben Rabinowitz Endowed Professor of Human Dimensions of the Environment, University of Washington; Author of A Perfect Moral Storm: the Ethical Tragedy of Climate Change and coordinating co-editor of Climate Ethics: Essential Readings)
Malini Mehra (Board Member, India Climate Dialogue)
Tom van der Leer (Campaigns Director, Oxfam)
Nick Flynn (Legal Director, Avaaz / Trustee – Environmental Law Foundation) (…)’
Tweede petitie
In het verlengde van deze petitie loopt er bij AVAAZ ook een petitie ‘Aan premier Mark Rutte en alle andere Nederlandse politici: Nederlandse rechters hebben het dappere leiderschap getoond dat nodig is om de klimaatcrisis aan te pakken. Nu is de beurt aan u. Ga niet in beroep.’
Uit de toelichting daarop bij AVAAZ
‘(…) Een Nederlandse rechtbank heeft in juni een uitspraak gedaan die nog eeuwenlang gevolgen kan hebben – de rechtbank heeft de overheid opgedragen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen om burgers te beschermen tegen de levensbedreigende gevolgen van klimaatverandering. Op dit moment overweegt de Rijksoverheid of ze tegen deze cruciale, baanbrekende uitspraak in beroep zullen gaan, en onze stemmen kunnen het verschil maken.
Nederlandse politici kunnen de boeken ingaan als klimaathelden, of als klimaatlosers die faalden toen het erop aankwam. Laten wij hen inspireren om de juiste keuze te maken door te laten zien dat de wereld torenhoge verwachtingen heeft van hun leiderschapen hen te overtuigen dat ze het vonnis van de rechtbank moeten omarmen, en niet aanvechten.
Als Nederland het voorbeeld van haar rechters volgt, kan het een wereldwijde leider in de strijd tegen klimaatverandering worden. Als honderdduizenden van ons samenkomen kan dat belangrijke Nederlandse besluitvormers, in het bijzonder minister-president Mark Rutte, daartoe inspireren. Teken de petitie en deel dit met iedereen die je kent. (…)’
Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.