Internationale standaard voor smart grids gelanceerd

Internationale standaard voor smart grids gelanceerd

6 november 2015Een consortium van zeven Nederlandse bedrijven lanceerde deze week een internationale standaard voor smart grids. Deze smart grids moeten het energiesysteem geschikt maken voor flexibele opwek, opslag en verbruik.

Uit een persbericht van USEF
‘(…) Op dit moment helpen alleen grootzakelijke verbruikers en energiecentrales files in het elektriciteitsnet en een mismatch tussen vraag en aanbod te voorkomen. Dit doen zij door hun vraag naar energie af te stemmen op het aanbod. Met de toenemende vraag naar energie en met meer aanbod van energie uit duurzame bronnen (die minder voorspelbaar is), is echter meer flexibiliteit nodig om het net tegen zo laag mogelijke kosten betrouwbaar te houden. Dankzij USEF kan naast de traditionele markt van vraag en aanbod van energie, nu ook op consumentenniveau een markt voor betere spreiding van vraag en aanbod ontstaan.
“Met een heldere visie, gedetailleerde specificaties en de eerste actieve proeftuinen in de markt, biedt USEF Europese marktpartijen en beleidsmakers een zeer concreet perspectief voor een geïntegreerde flexibiliteitsmarkt”, zegt Jeroen Bode, voorzitter van het USEF-consortium: “USEF brengt energieconsumenten, leveranciers en netbeheerders samen en stelt hen in staat om flexibiliteit te kopen en verkopen via een flexibiliteitsmarkt. De consument levert flexibiliteit en verlaagt zo zijn energierekening. Met deze flexibiliteit kan de leverancier maximaal gebruikmaken van het aanbod duurzame energie en hoeft de netbeheerder het elektriciteitsnet minder uit te breiden. Iedereen profiteert.” (…)’

 

Uit een bericht van RVO.nl
‘(…) Het Universal Smart Grids Energy Framework (USEF) maakt het mogelijk om grootschalig en op de internationale markt, diensten en producten voor een uniforme ‘smart energy markt’ te ontwikkelen en aan te bieden.
Nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid en de Nederlandse economie krijgen hiermee een nieuwe stimulans. Vanaf 2 november 2015 komen de specificaties en richtlijnen rond privacy en veiligheid ter beschikking voor de markt.

Nieuwe diensten en technieken
Technologische innovaties en nieuwe diensten houden onze toekomstige energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar. Dit maakt de overgang naar een volledig duurzaam energiesysteem mogelijk. Die innovaties vragen om interactie met de energieconsument en het managen van het ’tweerichtingsverkeer’ in energienetten. In het kader van de IPIN proeftuin ProSecco en in een project van Topsector Energie hebben het Smart Energy Collective (SEC) en de TU Eindhoven een open raamwerk ontwikkeld. Hiermee kunnen nieuwe diensten en technieken met slimme energiesystemen worden toegepast.

Internationale samenwerking
Belangrijk hierbij is dat hieraan in internationaal verband is gewerkt en dat nu, 2 november, een internationale standaard wordt gelanceerd. Nederlandse en internationale bedrijven – ABB, Alliander, DNV GL, Essent, IBM, ICT en Stedin (aangesloten bij de USEF Stichting) hebben met financiële ondersteuning vanuit het Ministerie Economische Zaken dit USEF ontwikkeld. (…)’

Bronnen
USEF, persbericht, 2 november 2015: Nieuw marktmodel maakt handel in flexibel energiegebruik mogelijk
RVO.nl, 30 oktober 2015: Internationale Standaard voor Smart Grids gelanceerd
Website USEF

Beeld: Europese Commissie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.