Invest-NL: investeringsbank voor energie en duurzaamheid

13 februari 2017Met een kapitaal van 2,5 mrd euro richt het kabinet een nationale investeringsbank op: Invest-NL. De bank richt zich op risicovolle activiteiten op verschillende transitiegebieden als  energie (bijvoorbeeld geothermie en laadpalen voor elektrische auto’s), verduurzaming, mobiliteit, voedsel en digitalisering van de industrie.

Minister Kamp afgelopen vrijdag bij de presentatie van het plan voor Invest-NL: ‘De komst van Invest-NL is belangrijk voor Nederlandse ondernemers en bedrijven. Dankzij Invest-NL wordt het financieren van projecten makkelijker, kunnen ondernemers een garantie ontvangen die hen investeringszekerheid biedt en worden bedrijven geholpen met een exportkredietverzekering. Door dit bij 1 loket onder te brengen zorgen we voor meer duidelijkheid en maken we het ondernemers makkelijker. Invest-NL zorgt daarnaast voor meer durfkapitaal voor startende en doorgroeiende bedrijven en voor een betere toegang tot Europese financiering. Dankzij Invest-NL is er straks méér geld om méér te doen voor méér ondernemers.’

Uit een persbericht van de Rijksoverheid
‘(…) Invest-NL werkt aanvullend aan wat banken en pensioenfondsen doen en kan indien nodig risicokapitaal verstrekken aan ondernemingen. Invest-NL wordt een privaatrechtelijke staatsdeelneming. De Staat is de enige aandeelhouder en stort jaarlijks kapitaal in Invest-NL. Dit wordt vanaf 2017 opgebouwd naar 2,5 miljard euro. Het kabinet gaat het voorstel voor Invest-NL de komende maanden verder uitwerken en streeft ernaar om de instelling begin 2018 operationeel te hebben. (…)’

Uit een bericht van de NRC
‘(…) Het is niet de ‘bank van 100 miljard’ geworden, waar werkgevers voor lobbyden. Maar het kabinet wil wel 2,5 miljard steken in Invest-NL. Het verwarmen en koelen van honderdduizenden woningen met grondwater. De oprichting van kleine bedrijfjes die de Nederlandse economie versterken. De aanleg van laadpalen zodat alle auto’s in 2035 zonder uitstoot kunnen rijden. En de aanleg van infrastructuur in verre landen waar nog geen goede wegen zijn – laat staan schone auto’s. Voor dit soort investeringen wordt volgend jaar de nationale investeringsbank ‘Invest-NL’ opgericht. (…)’

Uit een ander bericht van de NRC
‘(…) Met die 2,5 miljard denkt minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) nog eens 10 miljard euro aan aanvullende financiering of garanties van geldverstrekkers te kunnen krijgen. Zo zou een financiële impuls van 12,5 miljard voor de economie ontstaan. (…) Nederland is een van de weinige landen die nog niet zo’n nationale instelling heeft. Daardoor heeft Nederland geen aanspreekpunt voor ‘Juncker-gelden’, de 315 miljard euro die de Europese Investeringsbank via nationale banken wil verspreiden om de Europese economie te stimuleren. (…)’

Bedrijfsleven reageert positief

Uit een bericht van VNO-NCW
‘(…) VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over het kabinetsbesluit om een nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling, genaamd Invest-NL, op te richten. ‘Hiermee wordt een belangrijke voorwaarde vervuld voor ons plan NL Next Level. (…) ‘Met de 2,5 miljard euro vers kapitaal kunnen (private) investeringen worden losgetrokken die in één kabinetsperiode op kunnen lopen tot 50 miljard euro. Dit benadert onze sommen en gaat helpen bij de financiering van de grote vraagstukken waar ons land voor staat’, zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een reactie.(…)’

Uit een bericht van Nieuwe Oogst
‘(…) Boeren en tuinders dragen nu al bij aan zo’n 42% van alle duurzame energie in Nederland. ‘Er liggen zeker nog grote kansen voor biomassa, wind- en zonne-energie. Ook om het landelijke gebied aantrekkelijk te houden is een forse impuls nodig’, aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. (…)’

 

Bronnen
Rijksoverheid, persbericht, 10 februari 2017: Kabinet trekt investeringen los met oprichting Invest-NL
NRC, 10 februari 2017: Kabinet richt investeringsbank op
NRC, 11 februari 2017: Na veel lobby en discussie komt die investeringsbank er nu echt (via Blendle)
VNO-NCW, 10 februari 2017: ‘Invest-NL helpt structuur van economie te versterken’
Nieuwe Oogst, 10 februari 2017: LTO blij met oprichting Invest-NL
Infographic: Ministerie van Economische Zaken

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.