Inzameling: zonne-energie voor medische posten in Ethiopië

SolarEthiopia

28 augustus 2015 – De Solar Energy Foundation Ethiopia realiseert licht en koeling  met behulp van een zonne-energie installatie en toebehoren voor o.a. medische posten in Ethiopië. De stichting zamelt geld in, rechtstreeks en via sponsortochten op de fiets en te voet.

Solar Energy Foundation
‘(…) Wereldwijd hebben meer dan anderhalf miljard mensen geen toegang tot elektriciteit… zodra de zon ondergaat, zijn ze afhankelijk van het weinige licht van een petroleumlamp. De beschikbaarheid van energie in het algemeen, en licht in het bijzonder, is van vitaal belang. Het is een belangrijke basisvoorwaarde voor onderwijs, gezondheidszorg en verdere ontwikkeling. Het doel van de Solar Energy Foundation is de armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden door het promoten van de toepassing van elektrische zonne-energiesystemen.(…) Inmiddels profiteren al 940.000 mensen in Ethiopië van het werk van de Solar Energy Foundation, door het gebruik van meer dan 15.000 zonne-energiesystemen. En er zijn meer dan 100 banen gecreëerd. (…) Wilt u structureel bijdragen aan een zonniger toekomst van de bewoners op het platteland van Ethiopië? Dan kunt u uw financiële bijdrage storten op bankrekening NL27 TRIO 0254 3234 64 t.n.v. “Stichting Solar Energy Foundation”. (…)’

Uit een bericht van het Eindhovens Dagblad
‘(…) Eén medische hulppost voorzien van verlichting en koeling (van medicijnen en vaccins) betekent een enorme verbetering in de basisgezondheidszorg van ongeveer tienduizend mensen. Zonder goede energievoorziening is er geen behandeling mogelijk na zonsondergang , geen constante koeling voor medicijnen en vaccins, onvoldoende zorg tijdens zwangerschap en geboortes en is de bereikbaarheid slecht door onvoldoende oplaadmogelijkheden voor mobiele telefoons. (…) Noud Heuvelmans is voorzitter van Stichting Solar Energy Foundation Netherlands. De unieke aanpak van de Solar Energy Foundation heeft zich sinds 2005 in Ethiopië bewezen. (…)’

Bronnen
Website Solar Energy Foundation Netherlands
Eindhovens Dagblad, 26 augustus 2015: Cycle for Light: zonne- energie voor Ethiopië (via Blendle)

Foto: Solar Energy Foundatiopn Netherlands

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.