Is Europa wel koploper op klimaatgebied?

151030-NewOldWorldjpg

30 oktober 2015 – Er zijn twee Europa’s: dat van de retoriek ziet zichzelf als de aanvoerder van de strijd tegen klimaatverandering. Dat van de realiteit is het Europa dat zijn enorme ecologische voetafdruk maskeert door zijn vervuiling te exporteren.’

De Indiase journalist Pallavi Aiyar was jarenlang correspondent in Brussel. Ze schreef er een boek over: ‘New Old World’. En De Correspondent bespreekt het ‘vaak scherpe, soms irritante boek’. We citeren uit die bespreking de passages die over het klimaatbeleid gaan.

Uit de boekbespreking van Tomas Vanheste bij De Correspondent
‘(…) Vrolijk en wrang is het hoofdstuk dat Aiyar wijdt aan de ‘hypocrisie en hoogmoed’ van de Europese retoriek over klimaatverandering. Het is waar: de Europese Unie presenteert zich als wereldleider op het gebied van klimaatactie. Ze klopt zichzelf op de borst dat ze de uitstoot van broeikasgassen al met 23 procent heeft weten terug te brengen sinds 1990. (…) Zeker, de EU heeft de uitstoot van broeikasgassen al aardig weten terug te dringen. Maar ze heeft de doelstelling – 40 procent minder tegen 2030 – wel slim verbonden aan haar eigen grondgebied. De uitstoot van broeikasgassen door de teelt en transport van veevoer uit Zuid-Amerika voor het vlees dat we hier opeten, is dus niet meegenomen. Als we alle door onze consumptie veroorzaakte uitstoot wél meerekenen, dan is het nog maar zeer de vraag of er een afname is. De Nederlandse koolstofvoetafdruk daalt in ieder geval niet. Met andere woorden: we exporteren de aan onze consumptiepatronen verbonden vervuiling in plaats van die echt te verminderen. Bovendien is de uitstoot per hoofd van de bevolking nog altijd ruim vier keer hoger dan in Aiyars land van herkomst. Toch toont India de bereidheid zijn groei te temperen. Begin oktober lanceerde het land zijn klimaatplan in de aanloop naar de grote klimaatconferentie in Parijs aanstaande december. India wil de uitstoot van broeikasgassen per eenheid bruto nationaal product met 33 tot 35 procent teruggedrongen hebben in 2030 ten opzichte van 2005. Dat het land kiest voor een daling van de emissie-intensiteit in plaats van een absolute reductie is zeker te rechtvaardigen: het moet nog een enorme inhaalslag maken. Het voorstel is dan ook door de meeste milieuorganisaties en denktanks met instemming onthaald.
De Indiase ambities doen zeker niet onder voor de Europese. Het is een bevestiging van Aiyars stelling dat de EU weinig reden heeft zich als het lichtende voorbeeld voor te doen. (…)’

Bronnen
De Correspondent, 30 oktober 2015: Maak kennis met de Europese Unie van Hypocrisie en Hoogmoed (Alleen voor leden, lidmaatschap € 6 per mnd)
Gegevens boek
Pallavi Aiyar: New Old World: An Indian Journalist Discovers the Chnaging Face of Europe (Engels, hardcover, 320 pag., Palgrave MacMillan Ltd, prijs € 26,99, ook als e-book verkrijgbaar, o.a. bij Bol.com)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.