Magnum centrale Eemshaven, foto: Nuon

Is het Nuon-plan met de Magnum-centrale een doorbraak?

foto: Nuon

29 maart 2016 – ‘Het zou het antwoord kunnen zijn op een van de meest prangende vragen van dit moment in de energiewereld: hoe en waar kun je overtollige stroom opslaan?’ De eerste reacties op het plan van Nuon om de Magnum-centrale om te bouwen tot een ‘superbatterij’ op een rij.

Hoe werkt het?
Uit het persbericht van Nuon
‘(…) Allereerst zet je elektriciteit uit wind om in vloeibare ammoniak. Daar komt een chemisch proces bij kijken, waarbij je waterstof aan stikstof bindt om ammoniak te maken. Dan sla je de ammoniak op in grote tanks – dat kan zo lang als het nodig is. Zo heb je altijd een voorraad brandstof voor die momenten dat er weinig wind of zon is. Ammoniak kun je namelijk als laatste stap als koolstofvrije brandstof gebruiken in de gascentrale. Hierbij komen alleen stikstof en waterdamp vrij, geen CO2. Wat verder zo mooi is aan dit concept, is dat het op alle plekken in de wereld mogelijk moet zijn om duurzame energie om te zetten in ammoniak. Hiermee recycle je eigenlijk de energie uit wind of zon – je gebruikt wind- of zonne-energie om ammoniak te maken en je maakt van de gascentrale bovendien een superbatterij! (…)’

Doorbraak?
Uit NRC.next
‘(…) Het zou het antwoord kunnen zijn op een van de meest prangende vragen van dit moment in de energiewereld: hoe en waar kun je overtollige stroom opslaan? (…) Toegegeven, de oplossing is nog niet veel verder dan de tekentafel. Het concept moet nog worden uitgewerkt. Nuon en de TU Delft denken het over een jaar of vijf rond te hebben. Nog weer vijf jaar later zou het op grote schaal inzetbaar moeten zijn. (…)’
Uit het Dagblad van het Noorden
‘(…) André Faaij, universiteitshoogleraar Energie Systeem Analyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe, vindt het concept van Nuon interessant. Hij twijfelt echter of de techniek financieel uitkan. ,,Voorlopig zijn de overschotten duurzame stroom nog erg beperkt. De productie van waterstof en ammoniak wordt daardoor voorlopig nog erg duur. Bovendien moet de centrale worden aangepast. Dat kost veel geld. En hij zal maar beperkt draaien.” Een andere kantekening van Faaij: ammoniak heeft als halffabrikaat voor bijvoorbeeld kunstmest waarschijnlijk meer waarde dan als brandstof. De waterstof die bij de elektrolyse ontstaat, heeft mogelijk ook meer lucratievere toepassingen. Het is een belangrijke grondstof in de chemie en is door toevoeging van koolstofdioxide ook om te zetten in methaan (synthetisch aardgas) dat kan worden bijgemengd in het gasnet. (…)’
Uit de Volkskrant
‘(…) Het klinkt spannend dat bedrijven straks zonne-energie uit Spanje in tanks naar Noord-Zweden kunnen vervoeren. (…)’

Hoe ‘vrijwillig’ is de stap van Nuon?
Uit de Volkskrant
‘(…) Nuon presenteert het plan als een vrijwillige exit uit de kolenstokerij, maar de energiemaatschappij staat net als haar concurrenten onder druk om de vervuilende kolencentrales uit te bannen. Al in 2011 heeft Nuon aan milieuorganisaties toegezegd in de drie jaar geleden in gebruik genomen centrale in de Eemshaven geen kolen te zullen verstoken tot 2020. Dit weekend kondigde het bedrijf aan daar definitief van af te zien. De Magnum-centrale kan verschillende brandstoffen aan, waaronder gas, kolen en biomassa. Momenteel draait de centrale op gas, waarbij er minder CO2 vrijkomt dan bij kolen. (…)’
Uit NRC.next
‘(…) De kolencentrale zou deel uitmaken van een nieuwe, schonere generatie kolencentrales die tien jaar geleden werden gepland omdat een stroomtekort werd verwacht door de aanhoudende economische groei. De markt ontwikkelde zich echter anders: de stroomprijzen kelderden – onder meer door concurrentie van gesubsidieerde groene stroom – en de centrales, allemaal miljardeninvesteringen, zijn nauwelijks rendabel te krijgen. Bovendien gaan er steeds meer stemmen op om de centrales te sluiten omdat ze zoveel CO2 uitstoten. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om de kolencentrales zo snel mogelijk af te schakelen. (…)’
Uit het Dagblad van het Noorden
‘(…) Het besluit van Nuon heeft ongetwijfeld alles te maken met de slechte marktsituatie waar gascentrales al geruime tijd onder gebukt gaan. Door overcapaciteit, de lage prijs van steenkool en de import van gesubsidieerde groene stroom uit Duitsland draaien nagenoeg alle gascentrales op een laag pitje. Ze verdienen veelal niet eens de vaste kosten terug. (…)’

Is het wel veilig?
Uit de Volkskrant
‘(…) Eer zijn nog wel risico’s die moeten worden onderzocht, zegt [Fokko Mulder, hoogleraar materialen voor duurzame energie aan de TU Delft, die het dit jaar gelanceerde project Power to Ammonia leidt]. ‘Ammoniak is een giftige stof. Opslag en vervoer moeten wel veilig gebeuren.’ (…)’

Kans geven
Uit het Dagblad van het Noorden
‘(…) De techniek waarmee het dat doet roept vanuit het hier en nu geredeneerd qua doelmatigheid en economische haalbaarheid veel vragen op. De overgang naar een duurzaam energiesysteem is echter nog te pril om al te selectief om te gaan met ideeën die kunnen bijdragen aan de werking ervan. Daarom is het goed dat Nuon ernst maakt met het concept voor de ‘superbatterij’, waarmee de zieltogende Magnumcentrale mogelijk een voorbeeldrol in een nieuw energiesysteem krijgt. (…)’

Bronnen
De Volkskrant, 29 maart 2016: Nieuw: stroomopslag in ammoniak (via Blendle)
NRC.next, 29 maart 2016: Nuon maakt van centrale in Eemshaven energie-opslag (via Blendle)
Dagblad van het Noorden, 29 maart 2016: Heeft Nuon de heilige graal te pakken? (via Blendle)
Dagblad van het Noorden, 29 maart 2016: Superbatterij (via Blendle)

Foto: Magnum-centrale (foto Nuon)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.