Wat is schone brandstof?

Wat is schone brandstof?

13 februari 2017Natuur en Milieu heeft voor personenauto’s, bestelwagens en vrachtwagens factsheets opgesteld die aangeven hoe schoon welke brandstof is. Daarbij blijkt dat de impact op klimaat en op de gezondheid nogal kan verschillen. Voor personenauto’s wint uiteraard de elektrische auto die op groene stroom rijdt. Benzine is slechter voor het klimaat dan diesel, maar voor de gezondheid is het andersom.

Uit een persbericht van Natuur en Milieu
‘(…) Wat is ‘schoon’? De informatie daarover is vaak moeilijk te vinden, en soms zelfs tegenstrijdig. Natuur & Milieu heeft vier factsheets opgesteld waarin je per vervoersmiddel kunt zien wat de verschillende brandstofopties zijn, en welke daarvan de meest duurzame keuze is. Daarvoor kijken we naar de impact op gezondheid en op het klimaat.

Gezondheid
Fossiele brandstoffen brengen via de uitlaat stoffen in de lucht die onze gezondheid schaden. Zoals roetdeeltjes en ultrafijnstof die ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Tussen de verschillende fossiele brandstoffen zit hierin veel verschil, vooral bij personenauto’s en bestelwagens. Een nieuwe diesel zorgt bijvoorbeeld gemiddeld voor ruim drie keer zo veel gezondheidsschade als een benzine- of gasvoertuig! Echt schoon voor de gezondheid zijn alleen voertuigen zonder verbrandingsmotor, dus auto’s op elektriciteit of waterstof.

Klimaat
Veel brandstoffen dragen bij aan klimaatverandering, door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zoals methaan. Een schone brandstof is hernieuwbaar en duurzaam geproduceerd. Wij kijken hierbij naar het hele plaatje, niet alleen naar de CO2-uitstoot uit de uitlaat. Een duurzame brandstof moet daarom ook duurzaam gemaakt zijn. Energie uit voedselgewassen en groene stroom, waarvoor houtpellets uit Canadese bossen in een kolencentrale worden verbrand, passen dus bijvoorbeeld niet in dit plaatje. Wel 100% groene stroom uit zon en wind.

Gezondheid versus klimaat
Brandstoffen die minder slecht zijn voor de luchtkwaliteit zijn lang niet altijd ook minder slecht voor het klimaat. Dit kan voor verwarring zorgen. Zo denken velen nog dat zij door een Euro 6- voertuig aan te schaffen (de hoogste wettelijke eis op luchtkwaliteit) ook een positieve bijdrage aan het klimaat te leveren. Maar de Euronorm zegt niks over de klimaatschade. De Euronorm zegt alléén iets over de uitstoot van luchtvervuilende stoffen. (…)’

Bronnen
Natuur en Milieu, 9 februari 2017: Wat is schone brandstof?
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.