Isolatie levert Tata Steel forse energiebesparing op

Isolatie levert Tata Steel forse energiebesparing op

15 juni 2016Tata Steel heeft in twee jaar 25 wagons, waarin vloeibaar ruwijzer wordt vervoerd, voorzien van een extra isolatielaag. Resultaat: een energiebesparing van 42 miljoen kWh per jaar, het verbruik van zo’n 10.500 huishoudens. 

Uit het bericht van Tata Steel
‘(…) De energiebesparing is gerealiseerd door het extra isoleren van alle ruwijzermengers, de 400 ton zware torpedovormige wagons waarmee vloeibaar ruwijzer van de Hoogovens naar de Staalfabriek wordt vervoerd. De 400 ton vloeibaar ruwijzer die zo’n torpedowagon transporteert heeft een temperatuur van zo’n 1.500 graden Celsius. Onderweg koelt het ruwijzer af. Dit temperatuurverlies is ongewenst voor de staalproductie: met heter ruwijzer kan efficiënter staal worden geproduceerd. Door een extra vuurvaste isolatielaag in de 25 mengers aan te brengen, realiseert Tata Steel in de Staalfabriek een forse energiebesparing.
“Dit project is een goed voorbeeld van het inzetten van de innovatiekracht van ons staalbedrijf om processen te verduurzamen én kosten te besparen”, aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden. “Onze technici werken voortdurend aan het bedenken, realiseren en implementeren van innovaties op proces- en productgebied. Daarmee leveren we als staalbedrijf zowel direct als indirect een bijdrage aan het creëren van een duurzamere samenleving.”

600.000 stenen metselen
De voering en de isolatielaag in de mengers bestaan uit vuurvaste stenen. Die zijn binnenin de mengers door medewerkers van de Ovenbouwkundige Dienst van Tata Steel met de hand opgemetseld. En dat is geen sinecure, want doordat de mengers torpedovormig zijn en taps toelopen moet je naast cilindrisch ook conisch metselen. Dat is heel specialistisch werk. Voor het totale project zijn zo’n 600.000 vuurvaste stenen en zo’n 400.000 kg aan mortel en beton gebruikt. (…)’

In het Energieakkoord is afgesproken dat de energiebesparing in 2020 100 petajoule is ten opzichte van 2012. De energie-intensieve industrie heeft zich vastgelegd op 9 petajoule energiebesparing. De planbureaus berekenden eind vorig jaar dat in 2020 waarschijnlijk maar 55 petajoule besparing gehaald wordt. Daarop besloot minister Kamp om vanaf 1 oktober maatregelen te nemen tegen energie-intensieve bedrijven, zoals chemie en staalbedrijven, die dan nog geen afspraken hebben gemaakt met de overheid over energiebesparing.

Bronnen
Tata Steel, 13 juni 2016: Tata Steel bespaart energie met groot isolatieproject
FluxEnergie, 18 mei 2016: Minister zet meer druk op naleving Energieakkoord

Foto: Tata Steel

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.