Jan Jaap de Graeff voorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

12 februari 2016 – De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff wordt per 1 augustus voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Hij is momenteel waarnemend voorzitter.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in per 1 augustus 2016.
Jan Jaap de Graeff (1949) is sinds 1 augustus 2012 lid van de Rli. Sinds de eerste voorzitter van de Rli, de heer Meijdam, op 1 januari jl. terugtrad, is de heer De Graeff werkzaam als waarnemend voorzitter.
De Graeff was aan het begin van zijn carrière achtereenvolgens werkzaam bij de WRR, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en het bureau Milieu en Ruimtelijke ordening van de VNO/NCW. In de periode 1995-2003 was hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland. Vervolgens was hij van 2003 tot 2013 algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten.

 

Toen De Graeff in 2012 lid werd van de Rli stelde hij zich in een Rli-filmpje voor.

Bronnen
Rijksoverheids, 12 februari 2016: Benoeming voorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.