Jan Rotmans: ‘Energiedialoog verkeerd instrument’

Jan Rotmans: ‘Energiedialoog verkeerd instrument’

13 april 2016 – Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, vindt de Energiedialoog ‘het verkeerde instrument op het verkeerde moment’. Maar hij veronderstelt opzet: ‘Het is vertragingstactiek van EZ’.

Rotmans zegt dit in een interview van Energie Overheid.
Uit het interview
‘(…) ‘Dit is niet het moment om de dialoog aan te gaan,’ zegt hij, ‘zeker niet als deze gericht is op draagvlakvorming.’ Volgens Rotmans is het niet duidelijk wat we met de energiedialoog willen, noch wat we ermee willen bereiken. ‘Draagvlak creëren hebben we al gedaan’, zegt hij. ‘Vrijwel iedereen is inmiddels vóór duurzaamheid.’ (…) Volgens hem weten we heel goed wat we moeten doen. (…) ‘De vraag die voorligt is hoe ga je dat organiseren’, zegt hij. ‘Met een dialoog los je de knelpunten bijvoorbeeld bij wind op land niet op. Het is het verkeerde instrument op het verkeerde moment.’ (…) ‘Dit is een vertragingstactiek. EZ gaat ook nog een klankbordgroep samenstellen die dan een jaar gaat vergaderen. Kamp tilt het hele verhaal over zijn eigen graf heen.’

‘Kabinet durft niet’
‘Dit kabinet maakt geen duidelijke keuzes en durft harde noten niet te kraken’, stelt Rotmans. ‘Het gaat voortdurend over elektriciteit en duurzaam opwekken, maar het echte vraagstuk is warmte, in de gebouwde omgeving. Dat is 70% van ons energieprobleem. Ook de vraag wat je doet met de energie intensieve industrie. Of de drie nieuwe kolencentrales. Zolang je dit niet aanpakt, is het dweilen met de kraan open. In deze fase van de energietransitie moet je radicale keuzes maken, dat doen in Europa andere landen ook. Dat doet op korte termijn pijn, maar levert op lange termijn veel op. Maar je kunt de pijn niet blijven uitstellen door te blijven polderen. In een kantelfase van de energietransitie kom je er niet met polderen.’

(…) ‘De gestelde doelen gaan we lang niet halen’, voorspelt Rotmans. Met de Europese doelen buiten bereik en de rechter na de Urgenda-uitspraak in de nek, wordt het heel spannend. ‘Er moet nu gekozen worden, maar we duwen de pijn voor ons uit. Want als we het er op aan laten komen, gaat het ons heel veel geld kosten. Ook daar gaat transitiesturing over, over het beperken van de economische en maatschappelijke schade.’ (…)’

 

Bronnen
Energie Overheid, 12 april 2016: ‘Energiedialoog is vertragingstactiek van EZ’
Illustratie: www.mijnenergie2050.nl 
Foto: website Jan Rotmans

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.