Japan en Nederland delen kennis windenergie

20 juni 2015 – Volgende week komt een delegatie van Japanse windenergiebedrijven naar Nederland om kennis te delen met branchegenoten hier.

Persbericht HHWE
Op uitnodiging van Holland Home of Wind Energy (HHWE) zal een delegatie van dertig
Japanse windenergiebedrijven onder leiding van Japan Wind Power Association (JWPA) van
22 t/m 26 juni 2015 Nederland bezoeken voor kennisuitwisseling op het gebied van offshore wind. Dit bezoek is onderdeel van het Programma Partners for International Business (PIB) en is een vervolg op het Staatsbezoek en de Parallelle Economische Missie van Minister Kamp naar Japan eind oktober 2014.

De volgende thema’s komen onder meer aan bod tijdens het programma:
• Offshore wind beleidsontwikkelingen in Nederland en Japan
• Milieuaspecten, vergunningen, stakeholdermanagement en financiering
• Techniek op zee bij installatie, exploitatie & beheer wind op zee
• Veiligheid op zee
• Havens en logistiek

Een bezoek aan offshore wind gerelateerde bedrijven (Bow Terminal, Damen Shipyards, ECN, Falck,  Marin, Royal IHC, Knowledge Centre WMC), het Ministerie van Economische Zaken, RVO en offshore windparken zullen onderdeel vormen van het vijfdaagse programma.
Ook zal er tijdens het bezoek een MoU ondertekend worden door HHWE en JWPA. Hierin zal vastgelegd worden hoe beide partijen samen op zullen trekken om offshore wind verder te ontwikkelen in Nederland, Japan en mogelijk daar buiten. (…)

Het Parool over het Japanse bezoek: 
‘Sinds de tsunami in 2010 en de daaropvolgende ramp met de nucleaire centrale in Fukushima zoekt de Japanse overheid naar alternatieven voor kernenergie en dat biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Japan haalt nu slechts 0,5 procent van zijn elektriciteitsbehoefte uit windenergie, terwijl het wereldwijde gemiddelde rond de 4 procent schommelt. (…) Sinds de kernramp in Fukushima heeft Japan vele miljarden geïnvesteerd in groene energiebronnen. Zestien kilometer voor de kust van Fukushima wil Japan voor 2020 ’s werelds grootste windpark gaan bouwen. Het windpark zal bestaan uit 143 windturbines met een vermogen van 1 gigawatt.’
Eneco heeft als een samenwerking met Mitsubishi Corporation (MC). MC participeert voor 50% in een Noordzee-windproject.
MC investeerde ook fors in het TenneT-netwerk voor wind op zee.

Eind april bracht de Japanse windindustrie een noodplan uit om zo snel mogelijk de capaciteit van windenergie op te voeren.

Bronnen
HHWE, Op uitnodiging van HHWE bezoekt een delegatie van 30 Japanse windenergiebedrijven Nederland
Het Parool, 20 juni 2015: Japan doet rondje windparken (via Blendle)
JWPA, 27 april 2015: JWPA’s Emergency Proposal for Wind Power Mass Introduction

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.