John Twidell and Tony Weir: Renewable Energy Resources

renewable_energy_3edruk0001
‘Renewable Energy Resources’Derde druk, 2015

Engelstalig
784 pagina’s
Uitgever: Routledge
ISBN: 978-0-415-58438-8 (pbk)
Adviesprijs
: € 59,49

Wat is de efficiëntie van een zonnepaneel of van een biomassacentrale? Dit is een veelgehoorde vraag, maar is het eigenlijk ook wel een relevante vraag? Is een hoog rendement bijvoorbeeld een doorslaggevende reden om voor een bepaalde techniek te kiezen? Auto’s gebruiken bijvoorbeeld maar 10 % van de energetische inhoud van benzine om mee te rijden, de rest gaat voornamelijk aan warmte verloren. Een onvoorstelbaar laag rendement, dus, en toch vervoeren we ons en masse per auto, terwijl we ook de fiets blijven gebruiken, ondanks een efficiëntie dat over een jaar gerekend niet hoger is dan 1 procent. Er is maar een antwoord mogelijk op deze kwestie: ‘Het is duidelijk dat belangrijke gangbare apparaten misschien een laag rendement kunnen hebben, maar dat voorkomt niet het gebruik daarvan,’ zo schrijven John Tidell en Tony Weir, in hun Renewable Energy Sources. Zij wijzen er vervolgens op, dat bij ‘gratis’ duurzame energiebronnen het begrip efficiency in dit verband minder belangrijk is dan bij bijvoorbeeld fossiele energiebronnen.
De twee wetenschappers op het gebied van duurzame energie hebben een fantastisch boek geschreven! Het bewijs hiertoe is eenvoudig: alleen het feit dat de oorspronkelijke editie bijna dertig jaar geleden verscheen, en dat, na een tweede uitgave in 2005, het boek nog steeds zo relevant is dat het nu in een derde, opnieuw herziene en aanzienlijk uitgebreide versie opnieuw verkrijgbaar is, zegt al genoeg!
Om te beginnen behandelen de schrijvers alle vormen van duurzame bronnen, van zon-PV en zonnewarmte tot windenergie en aardwarmte en van biomassa en waterkracht tot allerlei getijde- en golfenergiecentrales. De natuurkundige principes staan hierbij sterk op de voorgrond, wat verklaart waarom dit boek als tijdloos document nog steeds actueel is, maar ook allerlei maatschappelijke aspecten komen ruimschoots aan de orde. Aardig is daarbij dat elk hoofdstuk eindigt met een stelletje vragen en probleemstellingen over de voorafgaande materie, inclusief antwoorden. En uiteraard ontbreken gedetailleerde literatuurverwijzingen niet. Tekeningen, grafieken en foto’s complementeren het geheel. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan institutionele en economische factoren, waarbij onder meer de levenscyclusanalyse van diverse bronnen aan de orde komt. Kortom, wie op de hoogte wil raken van alle aspecten rond duurzame energie vindt in dit boek een uitmuntend naslagwerk. Voor de prijs hoef je het boek niet aan je voorbij te laten gaan, want een prijs van 6 tientjes voor bijna 800 pagina’s tekst en illustraties is voor een vakboek ongekend goedkoop. Tot nu toe is er slechts één foutje aan het licht gekomen, en dat is dat volgens de auteurs voor de bouw van de grootste stuwdam ter wereld, de Three Gorges dam in China, omstreeks 2012 1.300 miljoen mensen moesten verhuizen. Dat is wat overdreven, er moesten ‘slechts’ 1,24 miljoen mensen verkassen. Hier was de bron – en.wikipedia.org, niet geheel goed overgeschreven. Voor de rest is er op het boek niets aan te merken!

Rijkert Knoppers

> Alle leestips

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.