‘Kabinet, ga voor geothermie’

‘Kabinet, ga voor geothermie’

18 april 2016 – Een adviseur voor geothermie, dat wel, adviseert het kabinet ‘Ga voor geothermie’. In Duitsland zou men al denken dat het de gehele energievoorziening op termijn kan verzorgen.

De adviseur heet Nils Kooijman. Hij is verbonden aan het adviesbureau Hezelburcht en geeft zijn mening op de website Duurzaam Bedrijfsleven.nl.

160418-Kooijman.jpg
Nils Kooijman: ‘Geothermie als oplossing’

Uit zijn opiniebijdrage
‘(…) Om de doelstelling van 16 procent alsnog te halen, wordt veel geld, tot 3,5 miljard euro, uitgetrokken voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Ik vind dit jammer, er zijn veel duurzamere en ambitieuzere oplossingen waar deze subsidies beter aan besteed kunnen worden. Het kabinet mist lef om de problematiek rondom de duurzaamheid echt aan te pakken. Ik wil daarin nog een stapje verder gaan en wijs geothermie aan als de oplossing. (…)
Een grote [geothermie]centrale wekt ongeveer evenveel energie op als een gemiddelde kerncentrale. Een groot voordeel ten opzichte van andere duurzame bronnen als wind en zon is bovendien dat de energietoevoer constant is. Geothermie is daarnaast onafhankelijk van externe factoren als windkracht en zonlicht. Een vangnet is overbodig. Zodra de centrale staat is geen energie van buitenaf meer nodig. De stroom je dan genereert is vanaf dat moment bijna gratis, zelfs goedkoper dan bijvoorbeeld gas en windenergie. Daarnaast kan de hitte die overblijft ingezet worden voor het opwarmen van kassen of steden. Nadeel zijn de initiële investeringskosten. Hierdoor raamt men de terugverdientijd op tien tot twaalf jaar. Dat is natuurlijk veel te lang voor bedrijven. (…) In Duitsland is bewezen dat geothermie een oplossing is. Sinds de overheid daar geothermie steunt, is de verwachting dat het de gehele energievoorziening op termijn kan voorzien. In Nederland is amper geld beschikbaar voor deze prachtige technologie, doodzonde. Een onlangs verschenen onderzoek van de TU Delft laat zien dat het ook in Nederland kan. Laten we niet altijd achterop lopen, maar eens de stoute schoenen aantrekken en investeren in een duurzame CO2-vrije toekomst. (…)’

Bronnen
Duurzaam  Bedrijfsleven.nl, 16 april 2016: ‘Kabinet, ga voor geothermie om duurzame doelen te halen’
Website Hezelburcht
Foto’s booractiviteiten: T&A Survey
Foto Kooijman: Hezelburcht

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.