Kabinet geeft impuls aan maatschappelijk verantwoord inkopen

De ministerraad heeft ingestemd met een nieuw plan van aanpak om de inkoop door overheden duurzamer te maken. Het plan dat door vijf ministeries is opgesteld moet inkopers bij de Rijksoverheid en andere overheden eenduidige criteria en instrumenten geven om maatschappelijk verantwoord in te kopen.
Ook worden leveranciers hierdoor uitgedaagd meer duurzame producten en diensten te leveren. Bovendien wordt afgesproken dat alle partijen meer kennis over duurzame inkoop en in de praktijk bewezen voorbeelden met elkaar gaan uitwisselen. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.