‘Kabinet haalt energiedoelen bij lange na niet’

8 oktober 2015 – De NOS bericht over de nog niet gepubliceerde Nationale Energieverkenning 2015 dat de balans opmaakt over de voortang van het Energieakkoord. Somber nieuws.

Uit het bericht van de NOS
‘(…) In het stuk staat hoe het gaat met de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Energieakkoord.
Veertig partijen spraken in 2013 met elkaar af dat in 2020 het aandeel duurzame energie op 14 procent uit moest komen. Maar volgens de jongste beramingen blijft dat percentage steken op 11,9 procent. Dat zou komen door de lange en ingewikkelde procedures voor de bouw van windmolens op land en de aanleg van warmtenetten.
Ook de energiebesparing door industrie, de transportsector en huishoudens blijft achter. Volgens de laatste cijfers zou slechts iets meer dan de helft van de afgesproken besparingen in 2020 worden gehaald. (…)’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.