Kabinet keurt het Klimaatakkoord Parijs (2015) goed

Kabinet keurt het Klimaatakkoord Parijs (2015) goed

16 september 2016Sommige dingen hebben tijd nodig: vandaag heeft het Nederlandse kabinet het Klimaatakkoord van Parijs (uit december 2015) goedgekeurd. Nu het parlement nog.

Uit het persbericht van de ministerraad
‘(…) Kabinet omarmt Klimaatakkoord Parijs
De Rijksministerraad heeft het Klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd. Hiermee wil het kabinet zich committeren aan de mondiale doelstelling om de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot ruim beneden de 2 graden. De goedkeuring is een belangrijke stap richting officiële toetreding  – ratificatie – tot het verdrag door het Koninkrijk. Dat gebeurt nadat de Tweede en Eerste Kamer hiermee instemmen.

160916-dijksma
Staatssecretaris Dijksma: ‘Nu is het parlement aan zet’

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu: ‘We hebben met z´n allen een doel voor ogen en dat is dat we klimaatverandering met verschrikkelijke overstromingen of juist extreme droogte wereldwijd het hoofd willen bieden. Vandaag hebben het Nederlandse kabinet en de regeringen van Aruba, Curaçao en St. Maarten verantwoordelijkheid genomen om hieraan verplicht bij te dragen. Nu is het parlement aan zet’.

Het Klimaatakkoord in Parijs heeft als hoofddoel de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim beneden de twee graden te houden, met het streven deze tot 1,5 graad te beperken. Alle landen verplichten zich onder meer tot het nemen van maatregelen om hun broeikasgasuitstoot zoveel als mogelijk te beperken en investeringen te doen die bijdragen aan het bereiken van een klimaatneutrale samenleving. Daarmee biedt het Klimaatakkoord kansen voor innovatie waarbij het Nederlandse bedrijfsleven een voortrekkersrol kan vervullen.

Onlangs ratificeerden China en de Verenigde Staten het akkoord. Daarmee verplichten voor het eerst ook de twee grootste economieën en grootste vervuilers zich hun vervuiling te verminderen. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Volgens staatssecretaris Dijksma gaat dit akkoord heel veel voor Nederland betekenen, “want we zullen de aankomende tientallen jaren onze CO2-uitstoot moeten terugdringen”. En dat vergt volgens haar een gigantische omslag “in de wijze waarop wij onze economie organiseren”. Eind vorig jaar is in het klimaatakkoord onder andere afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet komen en dat er een einde wordt gemaakt aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen.

‘Tandje erbij’
Gisteren drong het Planbureau voor de Leefomgeving er nog op aan dat het kabinet drastische maatregelen moet nemen. Dijksma snapt die oproep: “Als we alle doelstellingen willen halen moeten we er echt een tandje bij zetten en dat gaan we ook zeker doen”. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 16 september 2016: Kabinet omarmt Klimaatakkoord Parijs
NOS, 16 september 2016: Kabinet keurt klimaatakkoord goed, nu ’tandje erbij’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.