Kabinet maakt afspraken over verdere afname CO2

Het kabinet heeft afspraken gemaakt over de wijze waarop het verdere CO2-reductie wil realiseren voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak van de rechtbank Den Haag en in het licht van de uitkomsten van de Klimaattop in Parijs. De komende maanden worden verschillende maatregelen verder onderzocht. In het najaar wordt hierover besloten. Basis voor deze afspraken vormt het vandaag gepubliceerde interdepartementaal onderzoek naar de kostenefficiëntie van CO2-reductie (IBO CO2). Hieruit komt naar voren welke mogelijke maatregelen op korte en lange termijn nodig zijn met het oog op de klimaatdoelstellingen. Dit maakten staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken) vandaag bekend. …

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.