‘Kabinet, steek die vijf miljard in duurzaamheid’

24 augustus 2015 – Van verschillende kanten wordt tegen het kabinet gezegd dat het meer werk moet maken van duurzame energie en van klimaatmaatregelen. Op geen van de oproepen is tot nu toe gereageerd.

Een commentaar van de Volkskrant
‘(…) De vijf miljard lastenverlichting die het kabinet belooft, kan beter in duurzaamheid worden gestoken. (…) Plannen om kolencentrales te sluiten, windparken of zonnecentrales te bouwen en energieverbruik te reduceren, kunnen allemaal worden versneld. Mits de overheid of de samenleving de rekening daarvoor betaalt.
Het huidige kabinet heeft in samenspraak met milieubeweging en bedrijfsleven al een reeks maatregelen genomen, zoals de bouw van windparken op zee. De consument betaalt daarbij via een hogere energiebelasting grotendeels de rekening. Als het kabinet meer duurzaamheid wil afdwingen, zal het dus geld moeten vrijspelen. (…) Zeker met duurzaamheid kan het kabinet-Rutte weer wat kleur op de wangen krijgen. (…)’

De oproep vorige week van 28 wetenschappers
In een open brief vroegen 28 wetenschappers premier Rutte af te zien van beroep tegen het klimaatvonnis van de Haagse rechtbank (Urgenda-zaak) en zich gewoon te houden aan de internationale klimaatafspraken en te zorgen dat Nederland 25% CO2-reductie in 2020 haalt (en niet blijft steken op 17%). Ze maakten ook duidelijk dat dat ‘zeker haalbaar’ is.
Er is nog geen reactie van Rutte op de brief.

Een oproep vanuit PvdA-fractie: ‘We moeten meer doen’
In een e-mail aan PvdA’ers schrijft partijleider Samsom dat er meer gedaan moet worden dan de Haagse rechtbank wil. Niet uitgesloten is dat, als het kabinet toch in beroep gaat in de Urgenda-zaak, de PvdA extra klimaatmaatregelen zal voorstellen.

Visie gevraagd
N.a.v. de mededeling van minister Kamp (twee weken geleden) dat hij meer gas uit de Noordzee wil winnen werd indringend gevraagd naar de visie van het kabinet op duurzaamheid, klimaat en energie. Willem Wiskerken, campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace: ‘We wachten met smart op een langetermijnvisie hoe we overgaan tot duurzame energie.’ Greenpeace hooptr op een inspirerende klimaatspeech van Rutte en Kamp, naar het voorbeeld van Obama.

 

 

Bronnen
Trouw, 20 augustus 2015: Hoe de klimaatnorm toch kan worden gehaald
De Volkskrant, commentaar, 21 augustus 2015: Geld en klimaat (via Blendle)
BNR, 12 augustus 2015: Greenpeace: waar blijft Kamps visie op duurzame energie?

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.