Kabinet stimuleert overstap van gas naar duurzame warmte

2 april 2015 – Het kabinet stimuleert de komende jaren het gebruik van restwarmte voor het verwarmen van huizen en bedrijven in Nederland. Restwarmte moet steeds meer een alternatief worden voor het aardgas uit Groningen.

Persbericht Ministerie van EZ
‘Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.
Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) donderdag aan de Tweede Kamer. Bijna zestig procent van alle energie die in Nederland wordt verbruikt, is voor de opwek van warmte. Voor bijvoorbeeld de cv-ketel, het douchen of afwassen. Maar ook voor de hoge temperaturen die nodig zijn voor productie in de industrie. In bijna heel Nederland wordt hiervoor nu gas gebruikt.

Minister Kamp: “Veel van deze opgewekte warmte gaat nu nog verloren en kan nuttiger worden ingezet. Dat kan bijvoorbeeld door restwarmte uit de industrie via een warmtenet aan te bieden aan huishoudens en bedrijven. Dit bespaart energie én levert tot 75 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van een huishouden met een cv-installatie. De kansen die warmtetechnologie biedt voor de toekomst moeten we niet laten liggen”, aldus Kamp.

Om de verdere ontwikkeling van duurzame vormen van warmtelevering te bevorderen, gaat het kabinet de wet- en regelgeving voor warmtelevering hervormen. Zo wordt gewerkt aan een nieuw marktmodel voor onder andere warmtenetten, zodat de markt voor duurzame warmte meer gaat lijken op de markten voor elektriciteit en gas. Dit draagt bij aan de leveringszekerheid en zorgt voor een toekomstbestendige warmtevoorziening.

De komende tijd zal de overheid daarnaast meer ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van warmteprojecten. Zo heeft het kabinet onlangs 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een proefboring om warmte uit de diepe aarde te halen in het Westland. Deze warmte kan in potentie voor 80 procent in de Westlandse warmtevraag voorzien. Warmte uit de diepe aarde is daarnaast geschikt voor productieprocessen in sectoren als de glastuinbouw, textielindustrie, papierindustrie en voedingsmiddelenindustrie, waarbij hoge temperaturen nodig zijn.

“Dit is een goed moment om de warmtevoorziening te moderniseren en te verduurzamen, omdat in veel steden het gasnet aan renovatie of vervanging toe is. Ook bereiden we ons hiermee voor op een vermindering van de gaswinning en het in de toekomst anders inzetten van de Nederlandse gasvoorraden”, aldus Kamp.’

Eerste reacties bij NOS.nl

‘(…) De energiebedrijven zien best toekomst in het gebruik van restwarmte, maar zeggen dat er nog veel hobbels zijn. Zo is het aanleggen van een nieuw netwerk erg duur, vooral bij bestaande huizen. “Het is voor ons belangrijk dat de plannen van het kabinet voor de lange termijn gelden. Pas dan zijn investeringen voor ons interessant”, zegt een woordvoerder van Nuon.”Energiebedrijven hebben niet veel vet op de botten en deze investeringen kosten veel geld.”
Consumenten zijn niet duurder uit, zeggen de energiebedrijven. Maar ze willen geen aanbiedingen meer doen.
Nuon is een van de initiatiefnemers van Warmtenet Nijmegen. Dat net voorziet bijna 4000 nieuwbouwhuizen van verwarming en dat aantal moet oplopen naar 14.000. De huizen gebruiken restwarmte van de afvalenergiecentrale ARN. Elke vuilniszak die daar wordt verwerkt, levert energie op voor zeven douchebeurten.
Het project in Nijmegen heeft 100 miljoen euro gekost. Meer dan 80 miljoen komt van Nuon, de rest van de gemeente, het rijk en kabelbedrijf Alliander. ‘

150402-infographic-duurzaam-verwarmen-huizen-640px

Bronnen
Persbericht Ministerie van Economische Zaken, 2 april 2015: Kabinet stimuleert overstap van gas naar duurzame warmte
NOS, 2 april 2015: Kabinet ziet in restwarmte alternatief voor aardgas
Brief minister Kamp aan Tweede Kamer, 2 april 2015: Kamerbrief Warmtevisie (28 pag., 821 kB)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.