Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

Het kabinet wijst twee nieuwe gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om twee gebieden binnen de zogenaamde 12-mijlszone tussen 18,5 en 22 kilometer uit de kust. De aanwijzing vindt plaats in de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. De twee extra stroken sluiten aan op eerder aangewezen gebieden buiten de 12-mijlszone. De gebieden Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) zijn gekozen in de Routekaart na een uitgevoerde Haalbaarheidsstudie. Met het aanwijzen van deze nieuwe gebieden brengt het kabinet het doel van 16% duurzame energie in 2023 dichterbij. …. 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.