Kabinet zet hoger beroep in Klimaatzaak Urgenda toch door

24 september 2015 – Minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Mansveld (I&M) lieten de Tweede Kamer vanmorgen weten dat het kabinet het hoger beroep in de Klimaatzaak (Urgenda) toch doorzet.

Geen ‘sprongcassatie’
Uit een bericht van de NOS
‘(…) Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wilde dat het kabinet de uitspraak op een andere manier zou aanvechten, maar de bewindslieden Kamp en Mansveld zeggen daar niets in te zien. SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zeiden in een debat in de Kamer dat het kabinet eigenlijk voor sprongcassatie zou moeten kiezen. Dat is volgens de oppositiepartijen een snellere manier om de zaak aan te vechten. Bij een sprongcassatie wordt de rechtsgang bij het Gerechtshof overgeslagen en ga je direct naar de Hoge Raad. Het kabinet is het daar niet mee eens. Kamp en Mansveld zeiden in de Kamer dat zij de ‘feiten’ waarop de rechter de uitspraak in de Urgenda-zaak baseert, in twijfel trekken. Daarom moet de rechtszaak wat hen betreft helemaal worden overgedaan, inclusief het beoordelen van de feiten. De minister en de staatssecretaris zeiden dat het kabinet het vonnis intussen zal uitvoeren, en dus zo snel mogelijk maatregelen zal nemen die eraan bijdragen dat de CO2-uitstoot in 2020 met ten minste 25 procent is teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990. Dat is een wettelijke verplichting, zeiden beiden. (…)’

Meerderheid steunt kabinet
Uit een bericht van het FD
‘(…) Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter de beslissing van het kabinet om in beroep te gaan tegen de klimaatuitspraak van Haagse rechtbank. Volgens de VVD is de rechter met deze uitspraak op de stoel van de politiek gaan zitten. De partij wil daarom de uitspraak laten toetsen door in hoger beroep te gaan. De PvdA geeft aan een hoger beroep niet nodig te vinden, maar wil het ook niet dwarsbomen en steunt daarmee het kabinet in de beslissing. Het CDA stelt dat er meer helderheid moet komen in de zaak, omdat die verstrekkende gevolgen heeft. (…)’

Kabinet gaat niet direct maatregelen nemen
Uit een bericht van Nu.nl
‘(…) Het kabinet zal naar aanleiding van het klimaatvonnis van de rechter niet direct maatregelen treffen om tot een reductie van de CO2-uitstoot te komen. “Om verantwoorde keuzes te maken, ben je verplicht goed onderzoek te doen”, zei minister Henk Kamp. (…)’

 

Bronnen
NOS, 24 september 2015: Kabinet houdt vast aan hoger beroep Urgenda
FD, 24 september 2015: Tweede Kamer steunt hoger beroep in Urgenda-zaak (registratie)
Nu.nl, 24 september 2015: Kabinet wil ‘verantwoorde’ keuzes in uitvoering Urgenda-vonnis
T
weede Kamer, debatten in het kort, 24 september 2015: Kabinet blijft bij hoger beroep klimaatvonnis

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.