Kamer prijst verduurzaming energievoorziening, maar wil meer snelheid

Kamer prijst verduurzaming energievoorziening, maar wil meer snelheid

8 februari 2017Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over de toekomst van het energiebeleid.   Een ruime meerderheid steunt verduurzaming van de energieproductie, maar vooral de linkse partijen vinden dat die te langzaam gaat.

Uit het verslag van de Tweede Kamer zelf
‘(…) Met het ratificeren van het klimaatakkoord van Parijs committeert Nederland zich aan het verduurzamen van de energievoorziening om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Daarbij moeten we vooroplopen, zegt Van Veldhoven (D66), en niet achteraan bungelen. We mogen de financiële en ecologische rekening niet bij volgende generaties leggen, betoogt Dik (ChristenUnie).

Hoe komen we zo snel mogelijk af van fossiele energie? Van Tongeren (GroenLinks) pleit voor een duidelijk tijdpad. Oplossingen moeten van onderop komen, benadrukt Mulder (CDA), want draagvlak voor energiebeleid is belangrijk.

De coalitiepartijen prijzen de resultaten van de afgelopen kabinetsperiode. Samenwerking tussen overheid en maatschappelijke partners leidt volgens Bosman (VVD) tot een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening. Jan Vos (PvdA) spreekt van “een enorme omwenteling”: halvering van het aantal kolencentrales en de gaswinning in Groningen en vrijwel een jaarlijkse verdubbeling van energie uit zonnepanelen.

Kritiek op Kamp
Klever (PVV) is zeer kritisch over het “subsidiegedreven” energiebeleid van de minister. Volgens haar gaan er “krankzinnige bedragen” naar verouderde technieken, wat innovatie belemmert en Nederlanders opzadelt met een hoge rekening.
Het is teleurstellend dat Kamp uitspraken van de Kamer over het energiebeleid negeert, betoogt Smaling (SP). Hij wijst op aangenomen maar niet uitgevoerde moties over onder andere het versneld invoeren van elektrisch rijden, het sluiten van kolencentrales en het stoppen met biomassabijstook.
Er gaat kostbaar subsidiegeld naar de verkeerde zaken, betoogt Ouwehand (PvdD). Subsidie voor biomassabijstook houdt kolencentrales draaiende en subsidie voor mestvergisting legitimeert de vervuilende bio-industrie en de kap van regenwouden voor het verbouwen van soja.

Alle kolencentrales sluiten?
Sluiting van kolencentrales is een effectieve en relatief goedkope manier om de CO2-uitstoot terug te brengen en de klimaatdoelen te halen, denken Van Veldhoven, Vos, Van Tongeren, Smaling, Dik en Ouwehand.
Het op korte termijn sluiten van kolencentrales is onverstandig, zegt Bosman. Het kost 4.000 banen en heeft slechts een marginaal effect op de CO2-uitstoot. Die kan volgens hem het beste teruggebracht worden door het beprijzen van uitstoot via emissiehandel.
Het verplicht sluiten van alle kolencentrales is in strijd met het energieakkoord, zegt de minister. De vijf resterende Nederlandse centrales behoren bovendien tot de 10% efficiëntste van Europa. In dat licht is het volgens Kamp onlogisch om ze nu al af te schrijven. Hij pleit voor Europese afspraken om de meest vervuilende kolencentrales het eerst te sluiten. (…)’

‘Versmald debat’

Trouw signaleert dat het grote debat over de energievoorziening wel erg gedomineerd werd door de felle discussie over het geplande windpark in de Veenkoloniën: ‘De Kamer debatteerde gisteravond over de toekomst van het energiebeleid, een discussie die grotendeels werd versmald tot de komst van het omstreden windpark in Drenthe.’
Ook in de verslagen van de diverse media over het debat overheerst de windmolenkwestie.

Bronnen
Tweede Kamer, 7 februari 2017: Debatten in het kort – Energiedebat over verduurzaming
Tweede Kamer, 7 februari 2017: Plenaire verslagen – Transcriptie volledige debat – Toekomstig Energiebeleid
Tweede Kamer, 7 februari 2017: Ingediende moties (Onder plenaire debat 18:30 u – Te behandelen zaken)
Trouw, 7 februari 2017: Windmolens leggen spagaat in Kamer bloot (via Blendle)
Zie ook
FluxEnergie, 8 februari 2017: Kamp houdt vast aan windpark Veenkoloniën – Kamer legt zich erbij neer
Foto: still uit livestream Tweede Kamer

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.