Kamer verdeeld over gaswinning Wad

9 september 2015 – Er werden gisteren in de Tweede Kamer drie moties behandeld tegen de gaswinning op het Wad. Door verdeeldheid in de Kamer haalde geen van die drie moties het.

Tulip Oil heeft een winningsvergunning aangevraagd. Zo’n vergunning is zeer omstreden en leidde ook tot drie moties in de Tweede Kamer.
De eerste motie was van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks): ‘In natuurgebieden is geen plaats voor gaswinning’. Zij vroeg de regering met de beslissing te wachten op de nieuwe Mijnbouwwet.
De tweede motie was van Jan Vos (PvdA) en Esther Ouwehand (PvdD). Zij achten de winning niet te rijmen ‘met de belangen van milieu, natuur en lokaal draagvlak’ en spraken zich uit tegen de winning van aardgas bij Terschelling.
De derde motie kwam van Stientje van Veldhoven (D66). Zij wilde de vergunningverlening opschorten tot er meer duidelijkheid is over het totale gaswinningsbeleid.
Geen van de drie moties haalde het; ze werden alle bij handopsteken verworpen.

De Leeuwarder Courant berichtte over de reacties in de Tweede Kamer
‘(…) Geen goed signaal naar minister Henk Kamp, reageerde CU-kamerlid Carla Dik-Faber na afloop. „Omdat partijen elkaar de motie niet gunnen geen Kamermeerderheid.” (…) „Er kan straks gas gewonnen worden in de Waddenzee dankzij CDA en D66 die zojuist tegen de motie stemden om dit natuurgebied te ontzien”, mopperde Jan Vos naderhand. (…) Minister Henk Kamp wil eerst een herziene Mijnbouwwet, voordat hij besluit over de Tulip-aanvraag. GasTvrij Terschelling toonde zich strijdbaar. De actiegroep steekt binnenkort de koppen bij elkaar met Milieudefensie en de Waddenvereniging voor een hernieuwde lobby tegen gasboring. (…)’

 

Bronnen
Tweede Kamer, motie Van Tongeren (pdf, download)
Tweede Kamer, motie Vos/Ouwehand
Tweede Kamer, motie Van Veldhoven
Leeuwarder Courant, 8 september 2015: Kamer stemt verdeeld over gaswinning Wad (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.