Kamer wil geen subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales

Kamer wil geen subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrales

3 februari 2016De Tweede Kamer wil geen subsidie voor de bijstook van biomassa in kolencentrales. Maar Kamp ziet zonder subsidie geen bijstook, waarmee volgens hem de uitvoering van het Energieakkoord in gevaar komt.

Aan de ene kant staan de Nederlandse kolencentrales op de nominatie om te sluiten. De Kamer stemde in november in met geleidelijke sluiting van alle kolencentrales, ook de nieuwere. Tegelijk trekt de overheid de komende acht jaar in totaal 3 miljard euro uit om de bijstook van houtsnippers in kolencentrales te financieren. Dat is raar, vond PvdA-kamerlid Vos. Hij diende een motie in om de subsidie te stoppen en kreeg een dinsdag meerderheid van de Kamer mee.

Uit een bericht van de Telegraaf
‘(…) VVD-Kamerlid Bosman haalt hard uit naar coalitiegenoot PvdA, die hij ’onverstandig’ noemt. Het energieakkoord wordt ermee op losse schroeven gezet, waarschuwt hij. CDA en PVV zijn eveneens ontstelt. (…)’

Uit een bericht van Trouw
‘(…) Onduidelijk is wat nu gebeurt. In theorie kan Kamp de motie naast zich neerleggen en alsnog subsidie uittrekken voor de kolencentrales. Maar dan vindt hij de Tweede Kamer op zijn weg. (…)’

Zonder de subsidie zullen energiebedrijven stoppen met de bijstook van biomassa, vreest minister Kamp van Economische Zaken. Hij gaf maandag antwoord op kamervragen over de subsidie voor bijstook van biomassa in kolencentrales. De bijstook van biomassa is volgens hem een belangrijk onderdeel van het Energieakkoord; zonder bijstook komt dat akkoord in gevaar.

Uit de antwoorden van Kamp op vragen over de subsidie
‘(…) Ik zie in Nederland geen alternatief waarmee in 2020 25 PJ hernieuwbare energie kan worden geproduceerd. Het realiseren van extra capaciteit wind op land voor 2020 is niet mogelijk. Ook is het realiseren van extra capaciteit wind op zee voor 2020 niet realistisch gegeven de bestaande ambitieuze opgave. Met alternatieven zoals biogasketels, geothermie, zonnepanelen, zonneboilers en grootschalige zonnesystemen wordt volgens de NEV 2015 in 2020 ongeveer 41 PJ aan hernieuwbare energie gerealiseerd. Het is niet realistisch dat met deze technologieën in 2020 nog 25 PJ extra hernieuwbare energie wordt gerealiseerd. (…)’

Energie-Nederland laat in een reactie weten de motie strijdig te vinden met het Energieakkoord.

Uit een bericht van Energie-Nederland
‘(…) De SDE-regeling die minister Kamp voor 2016 instelt zou op 1 maart en 1 september biedingsronden openen voor nieuwe projecten. De Kamer schuift die termijnen nu voor biomassa eenzijdig door naar de toekomst. Daarmee kan het meestoken van biomassa volledig buiten zicht raken en kan ook de realisatie van het doel in 2020 in het geding komen. Dit past niet binnen de afspraken van het akkoord. (…)’

Willem Wiskerke van Greenpeace vindt dat dat Energieakkoord maar eens op de schop moet. Hij denkt dat er wel degelijk een alternatief is voor de bijstook van biomassa in kolencentrales.

Wiskerke tegenover de NOS
“In de aanpak van de klimaatcrisis is het veel effectiever om kolencentrales te sluiten en de vrijgekomen miljarden te gebruiken voor echt duurzame energie, zoals zonne-energie en windmolens op zee.”

Bronnen
Trouw, 2 februari 2016: Kamer wil geen subsidie voor kolencentrales, probleem voor energieakkoord
Telegraaf, 2 februari 2016: Kamer: geen subsidie voor kolencentrales
Beantwoording kamervragen, minister Kamp, 1 februari 2016
Energie-Nederland, 2 februari 2016: Energie-Nederland: motie strijdig met afspraken Energieakkoord
NOS, 2 februari 2016: Kamer: geen subsidie voor vervuilende kolencentrales
NOS, 3 februari 2016: ‘Geen biomassa in kolencentrales brengt Energieakkoord in gevaar’

Foto: FluxEnergie/Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.