Gasdebat – Kamer wil snellere afbouw van export Gronings gas

160127-Gasdebat2K-2

27 januari 2016 – De Tweede Kamer wil dat minister Kamp gaat onderzoeken of de gasexportcontracten met Duitsland, België en Frankrijk versneld kunnen worden afgebouwd. Maar volgens Kamp kan die export pas in 2030 stoppen.

De Tweede Kamer neemt geen genoegen met het antwoord van minister Kamp.

‘Het kan niet eerder’
Uit het verslag van het AD
160127-Vos‘(…) PvdA’er Jan Vos, de initiatiefnemer, wil dat de export al eerder stopt, zodat er minder gas hoeft te worden gewonnen. Dat komt de veiligheid in de provincie ten goede.
De hoeveelheid gas die ons land exporteert, is ongeveer gelijk aan het gas dat we zelf gebruiken om onze woningen warm te stoken. In de landen waaraan Nederland Gronings gas exporteert, wordt in 2020 begonnen met het ombouwen van de gasinstallaties, zodat deze geschikt zijn voor een andere gassoort. Zo moeten in Duitsland 1,3 miljoen woningen met een gasaansluiting bezocht worden door monteurs. Die ‘grote operatie’ is dan op z’n vroegst in 2030 gereed, zei Kamp gisteren. (…)’
Uit het verslag van RTV Noord
‘(…) Minister Kamp van Economische Zaken is niet van plan om de export van gas uit Groningen versneld terug te schroeven. (…) Hij wil zorgvuldig overleggen met de landen waar Nederland gas aan verkoopt, omdat zij net als Nederland afhankelijk zijn van het gas. (…)’
Uit het verslag van het FD
‘(…) Om de afhankelijkheid van Gronings gas te beëindigen zal in Nederland vanaf 2017 alleen nog duale apparatuur verkocht mogen worden zodat ook hoogcalorisch gas gebruikt kan worden. In Duitsland wordt die transformatie bij 4,3 miljoen aansluitingen vanaf 2020 in gang gezet en zal naar verwachting tien jaar in beslag nemen. Ook in Frankrijk en België zal het zeker nog tot 2030 duren voordat de systemen zijn omgezet. (…) Momenteel wordt jaarlijks circa 28 miljard kubieke meter laag calorisch gas naar de omringende landen geëxporteerd. Dat bestaat niet alleen uit gas uit Groningen, maar ook uit zogenaamd pseudo-Gronings gas dat oorspronkelijk hoogcalorisch is en van elders komt maar wordt vermengd met Gronings gas of stikstof om de calorische waarde omlaag te krijgen. Per saldo wordt grofweg de helft van het gas uit Groningen uitgevoerd. (…)’

Coalitie verdeeld
BNR constateerde al vóór de aanvang van het debat dat de coalitie over de gasexport verdeeld is.
Uit het bericht van BNR
‘(…) De regeringspartijen VVD en PvdA zijn het niet eens over de export van aardgas uit Groningen. De PvdA vindt dat Nederland de export moet afbouwen. Maar dat gaat zomaar niet, reageert de VVD.
PvdA-Kamerlid Jan Vos kwam dinsdag met een pleidooi om minder gas aan het buitenland te verkopen. Volgens Vos heeft Nederland zelf een ‘strategische gasvoorraad’ nodig voor de periode waarin wordt overgeschakeld op duurzame energie.
VVD’er André Bosman vindt het plan ‘volstrekt onverstandig’. Hij wijst erop dat Nederland contracten heeft voor de levering van gas aan landen als Duitsland en België. Die kunnen niet zomaar worden opgezegd, al was het maar omdat cv-installaties en kooktoestellen in die landen moeten worden omgebouwd om ander aardgas aan te kunnen. (…)’

‘Ook verantwoordelijkheid tegenover burgers in buitenland’
160127-KampTijdens het Kamerdebat benadrukte minister Kamp dat zijn terughoudendheid niet in de eerste plaats te maken heeft met de contracten en evenmin bovenal met de gevolgen voor de schatkist. Het gaat hem vooral om de verantwoordelijkheid die we ook hebben tegenover de burgers in de andere landen.
Uit het verslag van de NOS
‘(…) Kamp wil zorgvuldig overleggen met de landen waar Nederland gas aan verkoopt, omdat zij net als Nederland afhankelijk zijn van het gas. “Ook mensen in Duitsland, België en Frankrijk gebruiken gas uit Groningen. Al hun apparatuur is daarop ingesteld en daar moet je dus rekening mee houden.” PvdA-Kamerlid Vos zei [‘gisteren] dat zijn partij wil dat de export wordt afgebouwd en het gas uit Groningen in de toekomst alleen voor Nederlands gebruik is. Maar ook hij maakte het voorbehoud dat er overlegd moet worden met het buitenland.
Het kabinet wil de export vanaf 2020 afbouwen. Veel oppositiepartijen willen dat dit veel eerder gebeurt.
Een Kamermeerderheid wil dat het kabinet een onderzoek start naar de mogelijkheden om de exportcontracten zo veel en zo snel mogelijk af te bouwen. Volgens de politici is een overgang naar duurzame energie noodzakelijk en kan het Gronings gas worden ingezet als een reserve. (…)’

Kamer geïrriteerd
Nu.nl constateerde dat de Tweede Kamer geïrriteerd was over de opstelling van minister Kamp.
Uit het verslag van Nu.nl
‘(…) “Dat duurt veel te lang”, zei PvdA-Kamerlid Jan Vos. Hij wees de minister erop dat het hele Nederlandse gasnetwerk in 1959 binnen tien jaar was aangelegd. “In deze tijd, de tijd van iPhones, moet dat sneller kunnen.” Het CDA verweet de minister dat hij zich meer zorgen maakt om Duitsers die een warme maaltijd op tafel kunnen zetten, dan om de veiligheid van de Groningers. (…)‘

Botsing PvdA – PVV
De PVV reageerde fel op het voorstel van de PvdA om de export snel terug te schroeven, omdat de PVV dat al lang geleden voorstelde maar de PvdA dat voorstel toen niet wilde steunen.
Uit het verslag van de Volkskrant
‘(…) Zou PvdA-Kamerlid Jan Vos vriendelijk zijn tegen de PVV, dan weet hij zich verzekerd van een Kamermeerderheid voor zijn voorstel om de export van Gronings gas naar nul af te bouwen. Maar Vos wil niet vriendelijk zijn tegen de PVV, naar zijn smaak een partij die racistische taal uitslaat. ‘Moties van de PVV steun ik al helemaal niet.’ In een PVV-motie, alleen gesteund door de Partij van de Dieren en GroenLinks, stond een jaar geleden hetzelfde als wat Vos nu bepleit: zo snel mogelijk stoppen met het exporteren van Gronings gas. (…)’
De NRC noemt de motie van Jan Vos ‘een PVV-motie in PvdA-jasje’.
Uit een artikel van NRC Next
‘(…) Zelf vindt de PvdA’er het „niet trademark Jan Vos” om andermans plannetjes te jatten. Hij is „al drie jaar bezig” met de export van gas en onlangs „viel het kwartje” hoe hij daar een „samenhangend” plan voor kon maken. „Er zijn mij veel dingen verweten, maar niet een gebrek aan creativiteit”. (…)’

Stemming over de ingediende moties
Volgende week dinsdag wordt over de ingediende moties gestemd.

Bronnen
AD, 27 januari 2016: Kamer: snel gasexport afbouwen (via Blendle)
RTV Noord, 26 januari 2016: Kamp wil export Gronings gas niet zomaar terug schroeven
FD, 26 januari 2016: Kamp houdt vast aan langzame afbouw export Gronings gas (Registratie)
BNR, 26 januari 2016: Coalitie verdeeld over exportstop gas
NOS, 26 januari 2016: Kamp: gasexport niet zomaar omlaag
Nu.nl, 26 januari 2016: Kamer geïrriteerd over export Gronings gas
De Volkskrant, 26 januari 2016: Gasdebat: Kamer vindt Kamp te weinig ambitieus
NRC Next, 27 januari 2016: Stop de gasexport, een PVV-motie in PvdA-jasje (via Blendle)
Foto’s: stills uit live stream Tweede Kamer

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.