Kamp: ‘NRG Petten afsplitsen’
ECN: ‘De mogelijkheid onderzoeken’

Kamp: ‘NRG Petten afsplitsen’
ECN: ‘De mogelijkheid onderzoeken’

3 oktober 2016Er zit een opmerkelijk verschil in de woordkeus over de toekomst van de nucleaire activiteiten in Petten. Minister Kamp is stellig: afsplitsen. ECN spreekt van ‘een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid’. 

De ontvlechting van ECN en NRG is voor minister Kamp een besluit: ‘ECN wordt gesplitst waarbij het onderzoek naar duurzame energievoorziening en de nucleaire energieactiviteiten uit elkaar worden gehaald.’

Uit het bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Kamp: ‘Ik heb er vertrouwen in dat deze maatregelen, leiden tot een voortzetting van de nucleaire activiteiten van de Stichting ECN. De maatregelen zorgen er tevens voor dat noodzakelijke, toekomstige investeringen in de veiligheid kunnen blijven plaatsvinden.’ (…)’

ECN heeft het over mogelijke afsplitsing 
De stelligheid van Kamp wordt bij ECN toch iets anders geïnterpreteerd. ECN heeft het nog over ‘een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid’.
Uit een persbericht van ECN over de ontvlechting van ECN en NRG
‘(…) Wat NRG betreft komt er een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid om de nucleaire activiteiten van het bedrijf en het historisch radioactief afval te ontvlechten. (…) De afgelopen maanden heeft de Stichting ECN constructief overleg gevoerd met het ministerie van Economische Zaken over de toekomst van zowel het duurzame als het nucleaire onderdeel van de Stichting ECN. Dit naar aanleiding van de verslechterde financiële situatie van de Stichting. Wij zijn content over de uitkomsten van de gesprekken. Het financiële arrangement dat getroffen is met het ministerie van Economische zaken voorkomt een faillissement van de Stichting ECN. Ook delen wij de opvatting van de minister dat ontvlechting van duurzaam en nucleair een betere toekomst voor beide mogelijk maakt.(…) Het onderzoek naar ontvlechting van de nucleaire activiteiten van NRG en het historisch nucleair afval juichen wij toe en wij hopen dat dit onderzoek in de nabije toekomst zal leiden tot een structurele financiële oplossing. (…)’

Geld naar verwerking nucleair afval

Bij de bekendmaking dat het huidige ECN wordt gesplitst en losgemaakt van de nucleaire energieactiviteiten, maaket minister Kamp ook bekend € 40 mln vrij te zullen maken voor het verwerken en afvoeren van ‘historisch’ nucleair afval dat in Petten ligt.
Met dat geld hoopt Kamp Nucleair Research and Consultancy Group (NRG) te helpen bij het afvalprobleem en tegelijk het mogelijk te maken dat levering van medische isotopen aan miljoenen patiënten door kan gaan.

Het Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) kondigde meteen aan daar vragen over te zullen stellen, omdat er belastinggeld gaat naar een taak van een commerciële onderneming.

 

 

Bronnen
Persbericht Rijksoverheid, 30 september 2016: Onderzoekscentra bundelen hun krachten
Persbericht ECN, 30 september 2016: ECN Duurzaam en NRG gaan eigen toekomst tegemoet
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.