Kamp: ‘Brief Shell leidde tot onduidelijkheid’

Kamp: ‘Brief Shell leidde tot onduidelijkheid’

24 mei 2016De lobbybrief van Shell leidde tot onduidelijkheid, aldus minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. De brief werd door verschillende kamerleden opgevat als een dreigement, maar de NAM heeft genoeg gedaan om de zorgen weg te nemen, aldus Kamp. 

Op verzoek van de Tweede Kamer schreef Kamp een brief met zijn reactie op de veelbesproken lobbybrief die Shell in april stuurde naar Tweede Kamerleden. Het ‘Shell input Verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 2017’ werd door leden van de Tweede Kamer, maar ook in Groningen, opgevat als chantage. Kamp geeft toe dat de brief tot onduidelijkheid leidde, maar vindt verdere actie onnodig.

Uit de brief van minister Kamp
‘(…) In de brief stelt Shell het volgende: “Verdere productiebeperking levert marginale verbetering op in de veiligheidssituatie, maar kost veel. Overhaaste besluiten tot versneld verlagen van de productie van Groningen vernietigt potentieel zo’n 100 miljard nationaal inkomen dat gepaard zal gaan met dure gas-importen en dus een verslechterde betalingsbalans. Hiermee dreigt ook de economische basis onder het Plan-Alders te worden weggehaald.” Conform de bestaande wet- en regelgeving dient NAM te allen tijde schade die het gevolg is van de gaswinning te vergoeden. Daarnaast moeten huizen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm die op basis van de Commissie Meijdam is vastgesteld, aardbevingsbestendig worden gemaakt. NAM zal de daaraan verbonden kosten op zich nemen. Ik stel vast dat de formulering in de brief van Shell tot onduidelijkheid heeft geleid over de mate waarin NAM en mede-eigenaar Shell hun financiële verantwoordelijkheid nemen voor herstel van schade en preventieve versterking in verband met de gaswinning in Groningen. Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft NAM nogmaals bevestigd dat zij de uitvoering van het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen onverminderd steunt en al haar verplichtingen en afspraken zal nakomen. (…)’

Bronnen
Tweede Kamer, brief minister Kamp, 20 mei 2016
RTV Noord, 20 mei 2016: Kamp: ‘Lobbybrief Shell leidt tot onduidelijkheid’
FluxEnergie, 25 april 2016: Shell stuurt wensenlijstje naar de Tweede Kamer
FluxEnergie, 25 april 2016: Woede over ‘lobby-spelletjes’ Shell

Foto: NAM Platform

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.