Kamp: ‘Experimenten energiebesparing met slimme meter niet nodig’

Kamp: ‘Experimenten energiebesparing met slimme meter niet nodig’

30 januari 2017Slimme meters moeten voor meer energiebesparing gaan zorgen, aldus minister Kamp in een reactie op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar door de overheid georganiseerde experimenten, zoals het PBL voorstelde, acht Kamp niet nodig. 

Kamp reageerde op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken op het rapport ‘De slimme meter, uitgelezen energie(k)?‘. Daarin concludeerde het PBL in november 2016 dat de energiebesparing door de slimme meter met 1 procent nogal tegenviel (verwacht werd 3,5 procent). De belangrijkste reden, aldus het PBL, is het gebrek aan schermpjes in de huiskamer die inzicht in het energieverbruik geven.

Uit een bericht van het PBL bij de publicatie van het rapport
‘(…) Een kansrijke optie is om, naast de uitrol van de slimme meter, te beginnen met een programma dat experimenteert met de inzet van energieverbruiksmanagers zoals in-home displays. Ook de wijze van aanbieden kan in experimenten systematisch worden getest op het effect op acceptatie en energiebesparing. (…)’

Minister Kamp schrijft in zijn reactie niet te voelen voor het opstarten van dergelijke experimenten door de overheid. Hij verwacht dat andere maatregelen voor genoeg energiebesparing zullen zorgen. Kamp wijst onder meer op de aanvullende afspraken die werden gemaakt door de partijen van het Energieakkoord om tot 100 PJ extra energiebesparing in 2020 te komen.

Uit de reactie van Kamp op het PBL-rapport
‘(…) Eén van de aanvullende maatregelen is specifiek gericht op energiebesparing bij kleinverbruikers met behulp van de slimme meter in combinatie met energiemanagementsystemen, slimme thermostaten en feedbacksystemen. Tussen overheid, energieleveranciers, installateurs en netbeheerders is afgesproken om een taakstellend convenant te sluiten om extra energiebesparing te realiseren in de gebouwde omgeving. Dit convenant dient een markt voor energiebesparing op gang te brengen en een besparing te realiseren van 10 PJ in 2020. Afgesproken is dat het convenant voor 1 mei 2017 is uitgewerkt en ondertekend. Onderdeel van het akkoord is dat indien partijen eind 2018 niet op koers liggen om de doelen van het convenant te halen er aanvullende verplichtende maatregelen genomen kunnen worden voor de markt.
Op basis van deze afspraak verwacht ik dat de afgesproken doelen uit het Energieakkoord en de daarin beoogde energiebesparing in 2020 gerealiseerd worden.

Naast de afspraken binnen het Energieakkoord heb ik met de netbeheerders en marktpartijen ook afgesproken om de komende maanden te werken aan:

  • Het verbeteren van de informatie over de slimme meterplaatsing van de netbeheerders aan de marktpartijen. Hierdoor hebben marktpartijen betere planningsinformatie om hun marketing op in te richten;
  • Het verbeteren van de (communicatie over de) indirecte feedback via de tweemaandelijkse verbruiks- en kostenoverzichten door de energieleveranciers;
  • Het verbeteren de communicatie naar kleinverbruikers over slimme meters en energieverbruiksmanagers (bij aanbieding van de meter en via internet).

Met de bovengenoemde maatregelen verwacht ik dat er een belangrijke impuls wordt gegeven aan energiebesparing met de slimme meter. Ik acht het vanuit de overheid opstarten van gecontroleerde experimenten, zoals PBL adviseert, dan ook niet nodig. (…)’

De Vereniging Eigen Huis, dat aandringt op duidelijker inzicht in energieverbruik voor zijn leden, reageerde gematigd positief op de brief van Kamp.

Uit een bericht van de Vereniging Eigen Huis
‘(…) De Vereniging is blij dat de communicatie rondom de slimme meter wordt aangepakt. Daar is nog veel te winnen. Beleidsadviseur Maarten Eeke van der Veen: “Gelukkig ziet de minister ook in dat er werk gemaakt moet worden van de vaak ondermaatse verbruikskostenoverzichten. De consument kan vaak weinig met deze cijferbrij. De overzichten moeten veel beter aansluiten op wat consumenten echt tot besparing aanzet.”
De Vereniging plaatst nog wel wat vraagtekens bij het convenant dat moet leiden tot meer energiebesparing. Van der Veen: “Er ligt een grote kloof tussen de technische mogelijkheden en de dagelijkse praktijk en wensen van de consument. Ook hier moet goed gekeken worden naar het feitelijke gedrag, wat het gaat kosten en wat het de consument en de energietransitie gaat opleveren.” (…)’

Bronnen
Brief minister Kamp, 24 januari 2017: Reactie op verzoek commissie op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) “De slimme meter, uitgelezen energie(k)?”
Vereniging Eigen Huis, 26 januari 2017: Kamp: ‘Slimme meter moet meer besparen’
FluxEnergie, 21 november 2016: Energiebesparing door slimme meter valt tegen: geen 3,5 maar slechts 1 procent
PBL, 19 november 2016: Slimme meter: energiebesparing blijft achter bij verwachting
PBL, 19 november 2016: De slimme meter – Policy brief (pdf)
PBL, 19 november 2016: De slimme meter: uitgelezen energie(k)? (pdf)
Vereniging Eigen Huis, 19 november 2016: VEH: slimme meter data zetten niet aan tot energiebesparing
Foto: Stedin

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.