Kamp: ‘Extra bijstook biomassa in kolencentrales niet in strijd met Energieakkoord’

Kamp: ‘Extra bijstook biomassa in kolencentrales niet in strijd met Energieakkoord’

31 januaari 2017De bijstook van biomassa leidt tot een hogere productie van hernieuwbare energie (zo’n 29 PJ) dan het maximum dat was afgesproken in het Energieakkoord (25 PJ). Maar volgens minister Kamp is het niet in strijd met het Energieakkoord, omdat de subsidie niet verder gaat dan 25PJ.

Kamp schrijft dit in antwoord op vragen van het Kamerlid Jan Vos (PvdA). Kamp is er zelfs blij mee, want het levert meer hernieuwbare energie voor hetzelfde geld op. Vos vroeg of de SDE-subsidie voor de bijstook niet in strijd is met het Energieakkoord door de hogere productie (mede door de levering van warmte). Kamp: ‘Het is correct dat er met de subsidiëring van maximaal 25 PJ zoals afgesproken in het Energieakkoord, in de praktijk meer PJ’s hernieuwbare energie worden gerealiseerd. Dit komt doordat kolencentrales die hun warmte nuttig afzetten gecompenseerd worden voor de gederfde subsidiabele elektriciteitsproductie, maar zij geen subsidie ontvangen voor hun totale hernieuwbare warmteproductie. Dit heeft een aantal maatschappelijke en milieuvoordelen. Ten eerste wordt het energetisch rendement van de centrale hoger, waardoor meer energie wordt geproduceerd en minder brandstof (kolen of duurzame biomassa) hoeft te worden ingezet. Ten tweede zou het niet toekennen van compensatie voor hernieuwbare warmteproductie ertoe leiden dat deze activiteit, die in principe wenselijk is, zou worden ontmoedigd. Dankzij deze compensatie kan er nu meer hernieuwbare energie geproduceerd worden met hetzelfde subsidiebedrag. ‘

Greenpeace stapt mogelijk naar de rechter

Eerder werd al bekend dat Greenpeace het helemaal niet eens is met het overschrijden van het bijstook-maximum en overweegt naar de rechter te stappen om de subsidies aan de kolencentrales ongedaan te maken.

Bronnen
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 27 januari 2017: Beantwoording vragen over het productieplafond voor de bij- en meestook van biomassa  (pdf, 3 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 26 januari 20127: Greenpeace overweegt juridische stappen tegen subsidies voor kolencentrales

Foto: RWE (Amercentrale)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.