Kamp: ‘Geen uitstel voor windpark Drenthe’

23 januari 2017Er komt geen periode van bezinning om alternatieven te zoeken voor het windpark in de Drentse Veenkoloniën. Dat schrijft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer nam in december 2016 een motie aan waarin SP en PvdA vroegen om een pauze tot na de Tweede Kamerverkiezingen. 

In een brief aan de Tweede Kamer reageerde minister Kamp eind vorige week op twee moties die eind 2016 in de kamer werden aangenomen:

  • de motie van SP-Kamerlid Eric Smaling en PvdA-Kamerlid Jan Vos, waarin een periode van bezinning wordt bepleit in de ontwikkeling van het windpark in de Drentse Veenkoloniën om een onderzoek te doen naar alternatieven;
  • de motie van Smaling, waarin hij pleit voor het uitvoeren van een maatschappelijke kosten-batenanalyse naar de huidige en verwachte ontwikkelingen van energieopwekking uit zon en wind op land en dat resultaat mee te wegen bij investeringsbeslissingen. Hier leest u meer over zijn reactie op deze motie.

Over de periode van bezinning voor het Drentse windpark
Minister Kamp ziet geen noodzaak en ook geen wettelijke mogelijkheid om een periode van bezinning in te lassen om alternatieven te zoeken voor het Drentse windpark. De procedures zijn netjes gevolgd en de plannen zijn in overleg met de omgeving al aangepast, aldus Kamp. Ook geeft de wet geen mogelijkheid meer om de uitvoering van het plan op te schorten, schrijft hij.

Uit de brief van Kamp
‘(…) De enige manier om vanuit het kabinet in de lopende procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak in te grijpen, is door het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen met betrekking tot het windpark in te trekken. Dit kan niet aan de orde zijn. De procedure om tot een zelfde hoeveelheid hernieuwbare energie te komen (zowel in de vorm van het windpark als anderszins) zou dan volledig opnieuw doorlopen moeten worden. In de provincie Drenthe vervalt dan de mogelijkheid in 2020 de afgesproken hoeveelheid windenergie op land te realiseren, waarmee de doelstellingen voor hernieuwbare energie en de afspraken in het Energieakkoord onder druk komen te staan. Dat laatste geldt ook voor andere grootschalige energieprojecten. Bovendien zouden de betrouwbaarheid van de overheid en het investeringsklimaat worden geschaad en zou een grond ontstaan voor het indienen van schadeclaims tegen de Staat door de initiatiefnemers. (…)’

Kamp stelt – in afwachting van de uitspraak van de bestuursrechter over de bezwaren tegen het plan – gewoon door te gaan met de procedures die nodig zijn om het windpark te realiseren.

Het Dagblad van het Noorden tekent de reacties op. Smaling, die de motie indiende, is diep teleurgesteld.

Uit het bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) “De brief van Kamp is het bekende riedeltje over het landelijk energieakkoord en 6000 megawatt wind op land. In feite zegt hij: u bent te laat en het enige wat u kunt doen is de uitspraak van de Raad van State afwachten. Het is al de vierde of vijfde keer dat Kamp een aangenomen motie naast zich neerlegt. Die man is gewoon niet democratisch. We leven in een energiedictatuur. (…) Het is niet zo dat ik Kamp een slechte minister vind. Hij doet er alles aan om duurzame energieopwekking te bevorderen, maar vergeet dat je daar draagvlak voor moet hebben.” (…)’

De PvdA gaat schriftelijke vragen stellen, aldus het Dagblad van het Noorden. De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal voelen zich ‘wederom’ niet serieus genomen door de minister en de voorzitter van actiegroep Platform Storm, Jan Nieboer, neemt zelfs het woord dictator in de mond.

Nieboer in het Dagblad van het Noorden
‘(…) Het is onthutsend dat hij niet kiest voor oplossingen van burgers, maar op een burgeroorlog in de Veenkolonien aanstuurt. (…)’

De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) heeft juist geen goed woord over voor de indieners en steuners van de motie.

‘(…) “De partijen die deze motie hebben ingediend en gesteund gaven mensen opnieuw hoop zonder enig zicht dat ze die hoop ook waar konden maken. Dat vind ik verwerpelijk. (…) Tot aan het definitieve besluit over het windpark was alles mogelijk. En pas daarna kwam deze motie. Ik kan me goed voorstellen dat mensen in Drenthe extra teleurgesteld zijn, omdat de motie verwachtingen wekte.” (…)’

Bronnen
Kamerbrief van minister Kamp, 19 januari 2017: Kamerbrief alternatieven voor windenergie op land
Dagblad van het Noorden, 19 januari 2017: Kamp wil niets weten van uitstel windpark in Drenthe

Zie ook
FluxEnergie, 20 december 2016: ‘PvdA dient morgen motie in voor uitstel windpark Veenkoloniën’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.